Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB prospekteringsborrar för framtida produktion

Kvinna med hjälm med maskin i bakgrunden.
Karin Lindgren ser flera fördelar med krökta borrhål.

För att säkra framtiden för LKAB måste bolaget ta reda på var malmkropparna finns. För att göra det finns många olika hjälpmedel och tekniker för LKAB att tillgå, ett exempel är prospekteringsborrning.

Med prospekteringsborrning vill LKAB få en mer detaljerad kännedom av mineraliseringens geologi. Nu har LKAB även inlett försök med krökta borrhål. Det finns flera anledningar till att LKAB i år har börjat testa krökta borrhål i prospekteringsborrningen. Med traditionell borrning måste LKAB driva ortar fram till borrplatser, vilket är väldigt tidskrävande och kostsamt.
– Vi ser redan flera fördelar med krökta borrhål. Vi slipper driva ortar i samma omfattning och kan med finare fingertoppskänsla nå dit vi vill. Med krökt borrning når vi djupare nivåer och kommer åt i andra vinklar. Tekniken kan användas­ för att nå ytterkanterna av malmkroppen och bättre förstå dess geometri, säger Karin Lindgren, geolog på LKAB.

I dagsläget är det två borriggar­ som används för krökning och en tredje planeras tas i bruk inom kort. Syftet med att testa krökta borrhål är att LKAB vill lära sig metoden och sedan utvärdera den.
– Vi ska pusha gränserna och ta reda på vad som är möjligt att göra med den här tekniken, i det här berget och till vilken kostnad. Vid krökning uppstår dock mer friktion så borrningen tar längre tid och i nuläget kostar det nästan tre gånger så mycket som vid traditionell borrning. Vi måste därför pressa kostnaderna och jämföra dessa mot den tid och de resurser som krävs för att driva nya ortar som krävs vid traditionell borrning säger Anders Edlert, projektledare för prospekteringsborrning.

Nu prospekteringsborrar LKAB bland annat för att ta fram underlag inför beslut om var den nya huvudnivån ska placeras för att den ska bli ekonomiskt lönsam.
– I det arbetet kan vi med fördel använda krökta borrhål. Vid krökning undersöker vi även liggväggen för att kunna planera infrastruktur, säger Karin Lindgren.

Vid prospekteringsborrning med krökta borrhål används diamantborrning som har en grövre dimension på stålröret än vid traditionell borrning och den manuella rörhanteringen är väldigt fysiskt krävande och innebär tunga monotona lyft.
– Från vårt håll ville vi se en utveckling från manuell till automatisk rörhantering. Det skulle innebära en stor arbetsmiljöförbättring. Vi ska driva utvecklingen framåt tillsammans med våra entreprenörer och tänka på säkerheten först, säger Anders Edlert.

På den ena borriggen har LKAB tagit ett färdigt koncept för automatisk rörhantering från Epiroc i drift. Den andra borriggen får under hösten en viktavlastande funktion som endast kräver instyrning.