Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Med många års erfarenhet från gruvindustrin, bland annat som bergmekaniker vid underjordsgruvan Mopani Copper Mines och som universitetslärare, är Sraj Banda välkommen. Efter att ha undersökt LKAB:s malmkropp Printzsköld under sina fyra år som forskare vid Luleå tekniska universitet kände han att han ville arbeta på LKAB.

– Jag upplever att viljan att hjälpa till och att dela med sig av sin professionalism är karaktäristiskt för företaget. Det upplevde jag redan som forskare. När jag hade frågor fick jag bra stöd av personer som jobbade med forskning och utveckling, både i Malmberget och Kiruna, säger Sraj Banda.

För Malin Brännvall som är ny ordförande i mångfaldsgruppen låter det som ljuv musik.

– Ju mer inkluderande vi är desto mer attraktiva blir vi. Då kan vi attrahera nya personer och de trivs lättare. Vi har arbetsplatser där vi inte klarar av att rekrytera lokalt, säger Malin Brännvall.

LKAB:s medarbetare bidrar tillsammans till att utveckla företaget och göra det framgångsrikt. En av nycklarna är att vara en attraktiv arbetsplats för både nya och redan anställda medarbetare.

Med de utmaningar LKAB står inför behöver både befintliga och nya medarbetare vara olika för att komplettera varandra.

– Om våra arbetsplatser bara består av människor som har lika bakgrund, kön, ålder eller erfarenhet riskerar vi att köra i samma hjulspår som vi alltid har gjort, säger Malin Brännvall.

Som nyanställd i Svappavara har Sraj Banda ännu inte lika mycket kunskap om Leveäniemi dagbrott som kollegorna som jobbat längre än honom. Han bidrar å sin sida med sin erfarenhet inom bergmekanik samt de senaste kunskaperna om övervakningssystem och övervakningsprocesser i dagbrott.

– LKAB och Hjalmar Lundbohm Research Center har möjliggjort mina studier inom gruvbrytning och stöttat mig under min forskningsperiod. Det vill jag betala tillbaka nu, säger Sraj Banda.

Text och foto asa.haapasaari@lkab.com