Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Öppningsskjutningar i Malmberget

Under perioden den 3 till 8 februari kommer LKAB att spränga ett antal större så kallade öppningsskjutningar i malmkroppen Fabian på 930 meters avvägning. Detta kan ge upphov till kraftigare vibrationer än normalt.

Sprängningarna görs med elektroniska sprängkapslar som medför att sprängningarna kan göras i ett utdraget förlopp under cirka 15 sekunder. Detta görs för att minimera vibrationer orsakade av sprängningarna.
LKAB förväntar sig inte att några överskridanden av gällande gränsvärden kommer att ske.