Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Fiskar med deformationer funna utanför Kiruna

Vid en biologisk undersökning i Rakkurisjöarna utanför Kiruna har LKAB funnit deformerade abborrar. LKAB utreder om bolagets verksamhet är orsaken, men i nuläget är det inte klarlagt.

LKAB analyserar regelbundet miljön runt anläggningarna för att säkerställa att kraven i gällande miljövillkor uppfylls och att miljöpåverkan undviks, minimeras eller kompenseras på bästa sätt. Som en del av bolagets egenkontrollprogram utförs biologiska undersökningar av både växter och djur, och under 2018 utfördes en sådan undersökning i Rakkurisjöarna söder om gruvan i Kiruna.

Under tidigare års undersökningar har inga större avvikelser uppdagats. 2018 upptäcktes dock ett antal abborrar med missbildningar i form av deformationer på underkäkar, gällock och ryggrader. Tester av vattnet i sjöarna och det renade vattnet från klarningsmagasinet har inte kunnat visa på några skadliga effekter. Det finns heller inga skadliga halter av giftiga ämnen i själva fiskarna, vare sig de deformerade eller de friska, vilket betyder att de inte är farliga att äta.

LKAB har upprättat en handlingsplan för att utreda orsakerna och om det finns en koppling till bolagets verksamheter. Det finns en lång rad möjliga orsaker, exempelvis naturliga variationer i temperaturer eller metallhalter i vattnet, vilket gör att utredningen väntas bli mycket omfattande. LKAB har inte genomfört förändringar i verksamheten med nya ämnen eller processer som ger ledtrådar till eventuell påverkan. Utöver LKAB:s egna miljö- och forskningsavdelningar anlitas två externa organisationer med expertis inom ekotoxikologi och fiskbiologi.

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, länsstyrelsen samt Kiruna kommun har informerats om ärendet.

 • Frågor och svar

   Hur många fiskar har hittats som är missbildade?

  – Totalt är det cirka 11 fiskar i de två sjöarna som har deformationer.

   Vad kan missbildningarna bero på?

  – Det finns väldigt många tänkbara orsaker, exempelvis naturliga årsvariationer så som den extrema sommarvärmen som kan påverka näringssammansättningen i sjöarna eller metallhalter som kan påverka fiskens utveckling.

   Varför berättar ni detta först nu om ni upptäckte det i somras?

  – Vi har utfört en rad analyser och sammanställningen blev klar först vid årsskiftet. Vi har försökt utreda orsaken men ser nu att vi behöver ta ett större grepp och då vill vi berätta det.

   Är det farligt att äta fisken eller att bada i sjöarna?

  – Nej, vattnet visar inga skadliga halter av giftiga ämnen, och det gör heller inte fiskarna som kontrollerats.

   Har det hänt tidigare att LKAB hittat missbildade fiskar?

  – ”Trots tidigare års undersökningar av samma omfattning har detta inte uppdagats. I och med att vi nu ser det vill vi informera om fynden samt att vi påbörjat ett omfattande utredningsarbete gällande fiskarna”.

   Vad gör ni nu?

  – Vi tar fram en omfattande handlingsplan med fler tester och anlitar externa experter inom ekotoxikologi och fiskbiologi för att få en förklaring till detta.

  Finns det anledning för allmänheten att bli orolig av de här resultaten?

  – Nej, vi har inte funnit några tecken på halter av skadliga ämnen som skulle kunna vara farliga för människor, vare sig i fisken eller i vattnet. Vi förstår att det ändå kan väcka funderingar och vi kommer att lägga stora resurser på att finna orsaken till detta.

   Finns det risk för det här på andra orter?

  – Vi har inte sett liknande missbildningar på andra orters fiskbestånd. Trots det kommer det långsiktiga arbetet inkludera en handlingsplan på samtliga orter för att vidare undersöka eventuella förändringar i fiskbestånden nära våra verksamhetsorter.