Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Årsstämman år 2017 kommer att hållas den 27 april i Luleå. Kallelse och ytterligare information publiceras här senast fyra veckor före årsstämman. Bolagsstämman är LKAB:s högsta beslutande organ och det forum där aktieägaren formellt utövar sitt inflytande.

Mer information hittar du här.