Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB breddar brytningen i Malmberget

Pressmeddelande 2010-12-10

LKAB breddar brytningen i Malmberget
- goda utsikter för Fabian

Brytningen av malmkroppen Fabian i Malmberget fortsätter på djupare och bredare front. Den intilliggande Kaptensmalmen och Fabian bildar i framtiden en av huvudådrorna för brytningen i Malmberget. Det är ett av perspektiven över LKABs gruvdrift i Malmberget.

Fabianmalmen och Kapten delar idag Malmberget i en östlig och västlig del. Brytning sker f n på 855 metersnivån.
Ovanför Fabianmalmen finns ett hålrum. LKABs mätningar visar att hålrummet över Fabian har den långsammaste utvecklingen av alla hålrum som finns över malmkroppar i Malmberget. Ett scenario som redovisas för länsstyrelsen, Bergsstaten och Gällivare Kommun förutspår en lugn utveckling av hålrummets utvidgning, uppblockningen.
– Troligen kommer hålrummet att i väster förenas med Kaptensgropen, säger Jonny Sjöberg, bergmekaniker.

Hålrummet i Fabian avgränsas i öster av en naturlig geologisk svaghetszon. Uppblockningen bedöms stanna mot denna geologiska zon. Avståndet från hålrummets gräns till staketet intill bostadsområdet Kilen är 150-180 meter. Bebyggelsen ligger på den stabila sidan av malmkroppen och på betryggande avstånd.

För ytterligare information och frågor kontakta:
Johnny Sjöberg, bergmekaniker LKAB, 0980-621 78