Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Innan byggnader flyttas eller rivs måste ett omfattande dokumentationsarbete vara gjort. LKAB har tillsammans med Kiruna kommun påbörjat arbetet med planeringen av flyttprojektet och dokumentationsarbetet. Arbetet kommer att bedrivas i samråd med Länsstyr

Innan byggnader flyttas eller rivs måste ett omfattande dokumentationsarbete vara gjort. LKAB har tillsammans med Kiruna kommun påbörjat arbetet med planeringen av flyttprojektet och dokumentationsarbetet.

Arbetet kommer att bedrivas i samråd med Länsstyrelsen och med en bra dialog med övriga intressenter. I arbetet ska en rad myndighetsbeslut beaktas. Under 2013 ska Hjalmar Lundbohmsgården, Järnvägsstationen, Ullspiran, Lingonstigen och Annexet dokumenteras.

Inger Olson, Arkitekten AB, har under 2012 utfört den tekniska dokumentationen av Bolagshotellet. Hon kommer i år att fortsätta med den historiska dokumentationen samt att dokumentera Annexet. Norrbottens Läns Museum har börjat arbetet med Hjalmar Lundbohmsgården där kraven är extra höga då byggnaden är Q-märkt. Nordiska hus kommer att dokumentera Ullspiran.

2014-2018 fortsätter dokumentationen med Hotell Rallaren, magasinen på järnvägsområdet, Länsmansbostaden, Ingenjörsvillan, B5:an, Bläckhorn, bostadslängor, Förmansklubben, Gruvfogdegatan och Stadshuset.

Vad är viktigt att tänka på?

Det finns fyra huvudområden att ta hänsyn till  vid dokumentationen: helheten för området Gruvstadsparken, speciella kvar för hus med byggnadsminne, hus som ska flytta ska dokumenteras för att kunna återuppbyggas, för hus som ska demonteras, rivas, ska dokumentationen sparas på lämpligt sätt. Det används ett flertal metoder vid dokumentationen. Man tittar på byggnadstekniska och byggnadshistoriska värden, områdets historia samt etnologiska värden. För att lyckas med detta används bland annat foto, video, uppmätningar av området och byggnader samt ritningar

Civilrättsligt avtal

Enligt det civilrättsliga avtalet som LKAB och Kiruna kommun har undertecknat skulle vissa av byggnader inom Gruvstadsparken 1 redan vara flyttade. Eftersom stadsarkitekttävlingen inte är klar och arbetet med den nya detaljplanen fortfarande pågår har Kiruna kommun ännu inte kunnat hänvisa någon plats för de byggnader som ska flyttas. Genom mindre åtgärder i infrastrukturen har livslängden på byggnaderna kunnat förlängas. Bolagshotellet livslängd har förlängts till 2015. Detta då behovet av ett hotell är stort och uppförandet av ett nytt dröjer. Fördelen med att Bolagshotellet är att det inte har permanenta hyresgäster och därför kan stängas ner med kort varsel.

 När ska Hjalmar Lundbohmsgården flyttas?

Så fort kommunen hänvisat plats och dokumentationen av byggnaderna  är färdig kommer arbetet med flytten att börja. Länsstyrelsen har i sitt beslut om hanteringen av byggnadsminnet angett att  flytten av Hjalmar Lundbohmsgården ska vara klar och byggnaden stå på sin nya plats senast 2014-10-31. Länsstyrelsen har även en del andra krav som hur stor tomten ska vara dit gården flyttas och hur den ska se ut.