Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Viktigt steg framåt för Gruvberget

Mark- och miljödomstolen i Umeå har nu kungjort LKAB:s ansökan om Gruvberget och förädlingsverksamheten i Svappavaara.

Mark- och miljödomstolen i Umeå har nu kungjort LKAB:s ansökan om Gruvberget och förädlingsverksamheten i Svappavaara. Det var i juli förra året som LKAB lämnade in den gemensamma ansökan.

-Det här är ett viktigt och mycket positivt besked för Gruvberget. Nu kan vi ha förhoppningar om en bra, effektiv process som så småningom leder fram till att vi kan starta upp verksamheten igen, säger Per-Erik Lindvall, teknikdirektör.

För drygt en vecka sedan kom beskedet att Högsta domstolen nekade prövningstillstånd för LKAB:s överklagan av miljödomen för dagbrottsgruvan Gruvberget i Svappavaara i Norrbotten. Domen krävde ett gemensamt miljötillstånd för LKAB:s gruvbrytning och förädlingsverksamhet på orten. Därmed krävdes omtag i miljöprövningsprocessen och verksamheten vid den nyöppnade gruvan stoppades. På grund av det oklara rättsläget lämnade LKAB därför in en gemensam ansökan redan för ett år sedan.

-Efter en konstruktiv dialog mellan LKAB, sakägare och myndigheter har nu Mark- och miljödomstolen beslutat att kungöra vår ansökan, säger Per-Erik Lindvall.
När i tiden gruvverksamheten kan startas upp är dock ännu oklart.

 TEXT: JOHANNA FOGMAN