Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Veidekke tog hem LKAB:s Arbetsmiljöpris 2013

Kiruna. Under årets Kirunagala fick Lars- Eric Aaro, LKAB:s vd, äran att dela ut LKAB:s Arbetsmiljöpris till Konstantin Spinos och Lars Wilson på Veidekke.

Kiruna. Under årets Kirunagala fick Lars- Eric Aaro, LKAB:s vd, äran att dela ut LKAB:s Arbetsmiljöpris till Konstantin Spinos och Lars WilsonVeidekke.

 

Så här löd motiveringen:

Pristagaren bedriver, som relativt nybliven entreprenör åt LKAB, framförallt bergdrivning inom huvudnivåprojektet KUJ 1365.De har utmärkt sig genom ett exemplariskt arbetsmiljöarbete i ett stort projekt, som utförs i en komplicerad industriell miljö 1365 meter under marknivån, med många inblandade aktörer. Man visar tydligt att en god arbetsmiljö ligger i fokus och resultatet är en verksamhet med systematisk struktur, ordning & reda och mycket låg olycksfallsfrekvens.

Veidekke arbetar sedan april 2012 som entreprenör åt LKAB. Totalt ska de spränga bort 170 000 kubikmeter berg för att ge utrymme åt en fordonsverkstad, där LKAB ska laga sin gruvutrustning såsom borraggregat, lastfordon och andra fordon. Det blir fyra parallella rum som är 140 meter långa, cirka 11 meter breda och 14 meter höga. Förutom verkstaden blir det utrymmen för kontor, omklädningsrum, fikarum med mera, samt mediatunnlar för ventilation och vatten.

Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag med en omsättning på ca 18 miljarder NOK 2011 (ca 21 miljarder SEK). Veidekke i Sverige har ca 1 100 anställda och en omsättning på ca 4,1 miljarder SEK 2011. Veidekke tar ett klart samhällsansvar och likställer sina ambitiösa mål för hälsa, miljö och säkerhet med de ekonomiska målen.

 

Ytterligare ett pris till Leif Eriksson och Håkan Krekula

Kiruna kommuns Idéutvecklingsstipendium delades ut till Leif Eriksson och Håkan Krekula, med produkten Expanderbar bergbult.

Motivering löd:

De två uppfinnarna har utvecklat en produkt som både har potential att komma ut på världsmarknaden, men också kan bidra till säkerhet i underjordsarbetet, vilket kan leda till utveckling inom gruvnäringen. Idén har utsikter att bli viktig för Kiruna och vi hoppas att tillverkning kan ske på orten och med det generera fler arbetstillfällen!

Kirunagalan 2013.\nÅrets Skapa-pris i Norrbotten går till Leif Eriksson och Håkan Krekula för deras vidareutveckling av de bergsbultar som säkrar gruvor. 

Leif Eriksson mottar sitt pris.