Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Välbesökt informationsmöte i Svappavaara

Runt 130 personer samlades i Svappavaara när LKAB bjöd in till ett informationsmöte om de gruvsatsningar som görs i området.

Det var en överväldigad Per-Erik Lindvall, LKAB:s direktör för Teknik och Affärsutveckling, som hälsade Svappavaaraborna välkomna till byns skola.
- Jag är glad att så många har kommit hit, sa han och gav en lägesrapport om tillståndsfrågorna för Gruvberget, Mertainen och Leveäniemi.
- Det är viktigt för oss får igång det här. Jag vill en gång för alla sudda ut pratet om att Svappavaaragruvorna är så kallade konjunkturgruvor. Vi ser det här som vårt tredje gruvfält och ingen tillfällig grej. Vi tror stenhårt på Svappavaara, sa han och berättade om gruvornas livslängd.

Långsiktiga satsningar

För Gruvberget handlar det om 12-15 år. I Leveäniemi räknar LKAB med 15-20 års produktion och i Mertainen cirka 15 år. Men alla tre gruvorna kan vara igång längre eftersom man ännu inte ser slutet på fyndigheterna.
- De här gruvorna kommer att vara lönsamma även om malmpriset faller ordentligt - till och med halveras. Det ger en bra grundtrygghet för oss, sa Per-Erik Lindvall.
Prospekteringschefen Per-Olov Fjällborg visade resultat från prospekteringar i området, bland annat runt Mertainen.
- Min känsla är att det här är bara början. Det kommer mera, sa han och visade bilder på hur fyndigheten sprider ut sig runt dagbrottet.
Projektchefen Peder Nensén berättade att man fram till den 17 december levererat 1.8 miljoner ton produkter från Gruvberget. För Leveäniemi ska en ny tillståndsansökan för tömning lämnas in i januari.
- Den har en ny teknisk lösning som inte påverkar miljön, sa han och berättade att ny utsläppspunkt är Tansaarijokki.

Produktionsstart hösten 2014

Förhoppningen är att tömningen startar hösten 2012 och att dagbrottet är tömt kvartal 2 eller 3 2014. För Mertainen lämnar LKAB in ansökan för miljötillstånd i januari. Förhoppningen är att produktionen ska starta hösten 2014.
Göran Olovsson är LKAB:s ansvarige för samhällsomvandlingen i Kiruna. Under mötet berättade han om hur Leveäniemi påverkar Vargbacken. Cirka 70 skogsfastigheter eller delar av skogsfastigheter, 12 fastigheter med småhus för permanentboende, 10 fastigheter med fritidshus och 4 kommersiella fastigheter påverkas av planerna att tömma och öppna dagbrottet. I Mertainen påverkas 12 fastigheter.

Personliga erbjudanden

I dag är 95 procent av fastigheterna inventerade och målsättningen är att LKAB ska ha erbjudande om ersättning till fastighetsägarna i februari-mars.
- Ni får personliga erbjudanden som ni kan ta ställning till och så småningom kan vi teckna ett avtal. Det är otroligt viktigt att ni förstår att ni inte kommer att sitta på bar backe. Vi ska se till att ni har ett boende. Det här ska vara juste för alla inblandade, sa Göran Olovsson och berättade sedan om LKAB:s planer på att bygga bostäder på Långbacka och Skogsbacka.
- Går allt som det ska är lägenheterna klara sommaren 2013.