Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Ordning & Reda är ett arbetssätt som ska ge verksamheten systematiska verktyg för att förbättra säkerhet, arbetsmiljö, trivsel och effektivitet.

Programmet ger en introduktion i införande och tillvägagångssätt. Konceptet har funnits i LKAB:s underhållshandbok sedan början av 2000-talet. Hösten 2009 fick sektionen Teknik i uppdrag att arbeta vidare med Ordning & Reda.
– Vi utvärderade det arbetssätt som fanns och förde in det som visat sig vara framgångsfaktorer, säger Maria Fjellborg, underhållsingenjör.

Vad är då Ordning & Reda bra för?

– Arbetssättet är ett stöd för att förbättra våra fokusområden inom företaget. Vi ska arbeta smartare och bli det attraktiva företaget alla vill jobba för, säger Maria Fjellborg.
I december 2009 plockades fyra pilotgrupper ihop. En första modell togs fram för hur arbetssättet skulle fungera. PT upptäckte genast ett gäng förbättringsområden att arbeta vidare med. Det resulterade i en ny modell som växte fram i höstas, en trappmodell i fem steg.

Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Se till

De två första stegen är introduktion och uppföljning via tavla. Steg tre och fyra handlar om att skapa förståelse och lära sig att arbeta enligt 5S. Det femte steget är då verksamheten kan fortsätta att arbeta enligt Ordning & Reda konceptet och 5S på egen hand.
De fem S:en står för; Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Se till.
– Det första arbetsplatsen ska göra är en områdesindelning samt att dela upp ansvaret, helst i grupp. Stommen i arbetssättet handlar om att göra uppföljningar i form av Ordning & Reda-ronder. Om man börjar med det och får kontinuitet i arbetssättet har man kommit långt, säger Maria Fjellborg.