Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Utrullning av Leverantörshandboken

Intervju med Leverantörsgruppens ordförande Henrik Magnusson.

Hej, Henrik Magnusson, ordförande i Leverantörsgruppen.
Vad gör du just nu?

– Jag arbetar med utrullningen av Leverantörshandboken. Vi har genomfört några inledande informationsträffar och utvärderar nu ytterligare behov.

Vad vill du lyfta fram som viktigast med Leverantörsgruppens arbetet?

– Det är den tydliggjorda kravbilden som är gemensam för samtliga leverantörer. Vi försöker skapa förutsättningar för leverantörerna att göra en väl fungerande egenkontroll av arbetet utifrån ett samlat regelverk. Även beställarna kan använda detta som ett samordningsverktyg. Hälsa, säkerhet och miljö är viktiga utgångspunkter för oss.

Varför är det så viktigt?

– Det är de delarna som är grunden till effektiva arbeten. Vi vet idag att ett systematiskt arbete skapar hög kvalitet som i sin tur leder till ökad säkerhet och produktivitet.

Vad kommer härnäst?

– Vi fortsätter arbeta tvärfunktionellt i Leverantörsgruppen och jobbar vidare med att göra LKAB till en så bra beställare som möjligt. Forskningsprojektet Effektivare SAMverkan inleddes under hösten 2013 och kommer att pågå under fyra år. Det genomförs i samarbete med Luleå tekniska universitet och kommer på längre sikt att bidra till att rusta oss för framtida utmaningar.

Hur får en intresserad leverantör tag på Leverantörshandboken?

– Det enklaste sättet är att skriva ut den från www.lkab.com/leverantor/.
Där hittar du även annan matnyttig information.