Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Jonas Jones, HR chef för division Specialprodukter, är nybliven medlem av LKAB:s mångfaldsgrupp. Han ska tillföra det internationella perspektivet och vill utveckla hela koncernens mångfaldsarbete. Här berättar han hur han ser på saken.

Personalen vid öppningen av ny produktion i Derby. Foto: Henden Weddings

Utmana dina fördomar

Jonas Jones, HR chef för division Specialprodukter, är nybliven medlem av LKAB:s mångfaldsgrupp. Han ska tillföra det internationella perspektivet och vill utveckla hela koncernens mångfaldsarbete. Här berättar han hur han ser på saken.

Jonas Jones, HR chef division Specialprodukter

Varför är det viktigt att jobba med mångfald?

Mångfald är en viktig strategisk fråga för LKAB och för division Specialprodukter som jag jobbar med. Det är en av våra framgångsfaktorer. En grupp som tänker olika presterar bättre än en grupp där alla tänker lika.

Hur tycker du att mångfalds-
arbetet skiljer sig mellan LKAB i Sverige och internationellt?

Vi har kommit längre i den svenska delen av koncernen jämfört med de andra länderna som vi verkar i. Det är betydligt mindre kontor med färre anställda och frågan har inte varit uppmärksammad på samma sätt som i Sverige. LKAB i Sverige är dessutom betydligt mer tongivande på respektive verksamhetsort och kan vara med att påverka i mångfaldsfrågan lokalt.

Vilken mångfaldsfråga brinner du mest för?

Jag tror på att ha en gemensam linje som vi alla följer, den hittar vi i LKAB:s uppförandekod. Det banar väg för hur vi ska tänka och reagera om ”det fula trynet” visar sig. Att få ett ökat fokus på uppförandekoden skulle ge en större uppmärksamhet i ämnet och klargöra vad som är okej och inte okej att göra på våra arbetsplatser. Den understryker och klargör vår identitet som ett öppensinnat och ansvarstagande företag.

Hur bedriver LKAB Minerals mångfaldsarbete?

Vi tittar bland annat på åldersstruktur och könsfördelning. Vi vänder och vrider och försöker förstå mekanismerna hur vi kom till vårt nuläge och vad vi vill åstadkomma framåt. Vi ser till exempel att väldigt få kvinnor söker de lediga tjänsterna på arbetarsidan hos LKAB Minerals, det vill vi givetvis förändra. En kulturresa är en lång resa, det handlar om att successivt flytta fram positionerna och medvetandegöra frågan.

Vad kan jag som individ göra för att främja mångfalden?

Ett företag är som ett idrottslag där vi ska åstadkomma något tillsammans och det varje medarbetare gör ska vara positivt för laget. Att jobba med mångfaldsfrågor definierar vad vi som lag står för och denna positiva människosyn kommer företaget till gagn. Rätt person på rätt plats  är min grundfilosofi. Kön, ålder eller trosuppfattning spelar sällan någon roll. Exkludera inte någon på grund av saker som inte är relevanta. Det är personens inställning och handlingar, inte andras fördomar, som avgör om personen är rätt eller fel för jobbet.

Ett sätt att anta utmaningen med mångfald är att inte ducka när chansen erbjuds att jobba tillsammans med någon från en minoritet som man har förutfattade meningar om. Det är mitt tips för att utvecklas och sätta eventuella tankar, teorier och fördomar i perspektiv.