Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Uppdaterad prognos för Kiruna ger mer tid

LKAB har uppdaterat prognosen för markdeformationer orsakade av gruvan i Kiruna, och den visar att rörelserna inte kommer att hinna så långt de närmaste åren som tidigare beräknat.

LKAB har uppdaterat prognosen för markdeformationer orsakade av gruvan i Kiruna, och den visar att rörelserna inte kommer att hinna så långt de närmaste åren som tidigare beräknat.

– Det här betyder att vi har mer tid för genomförandet av utveckling före avveckling, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingar.

Prognoserna för deformationer grundas på malmfyndigheternas storlek och form, aktuell plan för att bryta malmen samt mätningar och beräkningar av de markrörelser som brytningen orsakar.

– Den samlade information vi har tagit fram visar att deformationerna går långsammare än tidigare prognos visat, och därför uppdaterar vi linjerna för åren 2018 och 2023. Dessutom kan vi nu lägga till en linje med en beräkning för 2028, säger Jimmy Töyrä, sektionschef för bergmekanik på LKAB.

En orsak till att deformationerna går långsammare är att det finns mer malm än man tidigare trodde i delar av malmkroppen. Det tar därför längre tid att bryta varje nivå och därmed minskar takten även för markpåverkan in mot staden. Den uppdaterade prognosen har presenterats för Kiruna kommun. Som tidigare är det prognosen som ligger till grund för kommunens och LKAB:s arbete med att planera avvecklingen av de områden som berörs. Kommunens beslut om nya detaljplaner avgör slutligen när olika områden ska avvecklas.

– Det är för tidigt att avgöra precis hur den uppdaterade prognosen påverkar samhällsomvandlingen, men vi får mer tid på oss än vad den förra prognosen visade för centrala Kiruna. Det är positivt eftersom vi därmed får mer tid för att förbereda nya områden innan vi måste tömma de befintliga, säger Stefan Hämäläinen.

I somras skrev Kiruna kommun och LKAB under ett avtal som ger kommunen 3,74 miljarder kronor som ersättning för gruvstadspark etapp 2, vilket gör att byggnationerna av det nya centrumet kan starta.

Ovanstående har skickats som pressmeddelande 2014-12-17

 

Frågor och svar

Vad är det prognosen visar?

– Den visar hur långt deformationerna från gruvan beräknas ha gått vid tre årtal. Linjerna visar var LKAB:s miljövillkor för markdeformationer då är uppfyllt, det bygger på hur mycket marken har rört sig mellan två närliggandemätpunkter. Gränsen är tre promilles förändring i sidled eller två promille i höjdled.

Varför har prognosen ändrats?

– En orsak är att det finns mer malm i vissa delar av malmkroppen, så brytningen av varje nivå tar längre tid. Det har också gått att ta tillvara malmrester från gamla nivåer. En prognos är en beräkning, inte ett facit, och måste uppdateras regelbundet när man får mer fakta. Det kommer att ske fler gånger eftersom prognosen styrs av hur mycket malm man känner till, i vilken takt man tänker bryta den och hur berggrunden beter sig när brytningen går djupare.

Varför ändras prognosen just nu?

– Markdeformationerna mäts fyra gånger per år inklusive en totalmätning av alla mätplintar på sommaren, efter det görs en översyn av prognosen. Nu visade beräkningarna att deformationerna går långsammare. Orsaken är huvudsakligen att malmbrytningen inte går så fort som man tidigare beräknade att den skulle, eftersom malmkroppen visat sig vara större på djupare nivåer.

Varför görs det bara en prognoslinje fram till 2028 och inte längre?

– 2028 ger en god framförhållning. Ju längre fram man försöker beräkna deformationerna, desto osäkrare blir resultaten. LKAB har gjort en grov bedömning av hur stort område som påverkas när brytningen når 1365-metersnivån i gruvan, men exakt hur lång tid det tar beror på hur fort malmen bryts.

Hur mycket långsammare går det?

– Det varierar lite mellan olika områden. På kartan syns skillnaderna mellan den tidigare och den uppdaterade prognosen.

Hur lång tid tar det enligt prognosen innan centrala Kiruna måste tömmas, när måste  man flytta?

– Den exakta tidpunkten avgörs inte av LKAB. Prognosen för markdeformationer utgör underlag för diskussion mellan kommunen och LKAB. Sen fattar kommunen beslut om nya detaljplaner. Prognosen visar dock att det finns mer tid innan gruvbrytningen påverkar Kiruna centrum.

Kommer samhällsomvandlingen att stanna av nu?

– Nej, vi har avsatt stora summor för samhällsomvandlingarna, och Kiruna kommun har hittills fått nära fyra miljarder kronor för att starta byggandet av ett nytt centrum, och det är bara början. LKAB kommer alltid att ta ansvar för den påverkan vår verksamhet orsakar.

Kan det komma ändringar i framtida prognoser?

– En prognos är en prognos, och uppdateras om förutsättningarna förändras. Det är malmbild, brytningsplan samt mätningar och beräkningar av berggrundens påverkan som ligger till grund för prognoserna. Idag kan brytningstakten inte ökas i större omfattning utan nya investeringar.