Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Unikt samarbete i projekt pilgrimsfalk

LKAB och Norrbottens ornitologiska förening påbörjar ett fyra år långt samarbete i ”projekt pilgrimsfalk”. Fåglarna trivs i LKAB:s gamla gruvområden med branta bergväggar. Inom bolagets områden i Norrbotten har hittills hittats fyra par häckand

LKAB och Norrbottens ornitologiska förening påbörjar ett fyra år långt samarbete i ”projekt pilgrimsfalk”. Fåglarna trivs i LKAB:s gamla gruvområden med branta bergväggar. Inom bolagets områden i Norrbotten har hittills hittats fyra par häckande pilgrimsfalkar.

– Pilgrimsfalken är en viktig indikator på miljön i våra gruvområden, konstaterar Anders Lundkvist, LKAB:s miljöchef.
Berth-Ove Lindström, vice ordförande i Norrbottens ornitologiska förening är nöjd med samarbetet.
– Många av pilgrimsfalkens boplatser är i väglöst land. Nu får vi möjligheten att inventera beståndet av rovfåglar på ett snabbare och lättare sätt med helikopter. Vi får tillräckligt med pengar för att täcka behovet, vi är nöjda, säger han.
Samarbetet innebär att värna om pilgrimsfalken som art men även att analyser och undersökningar blir en viktig indikator på miljön. Pilgrimsfalken var nära utrotning på grund av miljögifternas påverkan under 1980-talet.
– Dialogen är viktig med ornitologsällskapet. Det här ska utvecklas vidare, vi känner starkt engagemang i frågan, säger Per-Erik Lindvall, LKAB:s direktör för teknik- och affärsutveckling.
1982 fanns bara fem kända par av pilgrimsfalken i Norrbotten. Nu har beståndet ökat till 130 kända par.
– Vi har ett ökat antal platser att kontrollera och behöver ekonomisk hjälp som vi nu får i det här samarbetet. Förra året hittade vi fyra par pilgrimsfalkar som häckade på LKAB:s områden. Det är bra att ha en aktör som tar ett samhällsansvar för miljöbelastningen. Vi kommer att samla in rötägg och fjädrar som skickas på analys för att mäta miljöpåverkan, säger Berth-Ove Lindström.
Förutom pilgrimsfalken finns 25 jaktfalksrevir inom Gällivare och Kiruna kommuner.
Vad händer när gruvverksamheten startar i ett område?
– Vi försöker styra häckningsplatserna genom att placera ut boplatslådor. Liknande boplatslådor har använts på andra håll i Sverige, svarar Berth-Ove Lindström.
– LKAB tar hänsyn till häckande fåglar på våra områden. Vi stör inte under häckningssäsongen, säger Anders Lundkvist.
Pilgrimsfalken häckar oftast på branta klipphyllor. Men det finns ett fyrtiotal av dem som markhäckar på myrar i fjällvärlden. Pilgrimsfalkens huvudsakliga föda är andra fåglar som den fångar i flykten. En dykande pilgrimsfalk kan komma upp i 320 kilometer i timmen. I Gällivare- och Kirunaområdet finns 45 par kända pilgrimsfalkar. I Norrbotten 130 och i Sverige 350 par pilgrimsfalkar.

Anders Lundkvist miljöchef LKAB, Berth-Ove Lindström vice ordförande i Norrbottens ornitologförening och Per-Erik Lindvall LKAB:s direktör för teknik- och affärsutveckling.

Anders Lundkvist, Berth-Ove Lindström och Per-Erik Lindvall.

Mer information om samarbetet finns på www.lkab.com/pilgrimsfalk.