Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Unik underhållssatsning i Kiruna – utbildning, forskning och eMaintenance LAB i världsklass!

I Kiruna etableras nu ett unikt underhållscentrum som bl a ska hjälpa LKAB att slå nya produktionsrekord. Det handlar om en bred satsning på utbildning, forskning och ett testlabb som inte finns någon annanstans i världen.

- Innovativa underhållslösningar och utbildningar är nödvändiga för att vi ska kunna öka produktionen och leverera de mängder våra kunder efterfrågar, säger Anders Kitok, produktionsdirektör på LKAB.
- Det här befäster vår världsledande position inom gruv- och mineralteknik, säger Ramin Karim, biträdande professor på Avdelningen för drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Satsningen föddes i de diskussioner som Kirunas näringslivsbolag Progressum och LKAB under 2010 förde om behovet av kvalificerad underhållsutbildning och -forskning i Malmfälten.
- Kompetensutveckling och innovationskraft är viktiga pusselbitar för att hela näringslivet ska utvecklas och Kiruna fortsätta växa, säger Progressums VD Tony Järlström.
Progressum och LKAB beställde därför en förstudie som Luleå tekniska universitet utförde under sommaren 2011. Den har nu lett till den unika och breda underhållssatsningen, där LTU, LKAB, MTAB, Lapplands Kommunalförbund, BnearIT, ProcessIT, SAAB Aerotech, Trafikverket mfl samarbetar och medfinansierar från start. Budgeten är på ca 8 Mkr de första åren.

Ny infrastruktur

- Nu bygger vi upp en helt ny infrastruktur i Malmfälten för utbildning, forskning och eMaintenance LAB, med systerlabb vid LTU, förklarar Ramin Karim, som var ansvarig för förstudien. Utbildningsdelen handlar om skräddarsydda paket för olika målgrupper, tex certifieringar för underhållspersonal vid LKAB och andra företag, gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningar (YH) samt högskole- och forskarutbildning.
- Vi har redan påbörjat planeringen för nya utbildningar, förklarar Lennart Andersson, kanslichef vid Lapplands Kommunalförbund. Det kommer bland annat att handla om Yrkeshögskola och gymnasiekurser men även högskoleutbildningar från LTU är aktuella. Både Lapplands lärcentra och Lapplands Gymnasium kommer att vara delaktiga i arbetet. Forskningen, där LTU placerar flera doktorander i Kiruna, kommer att söka ny kunskap kring bl a ökad driftsäkerhet, livslängd och livscykelkostnader för olika anläggningar. Allt för att hitta nya innovativa tekniker och tvärfunktionella lösningar som säkerställer ökad produktion till lägre kostnad.

Första uppdraget redan igång

Alla nya forskningsrön ska testas i det unika labbet, eMaintenance LAB, som nu byggs upp både i Kiruna och Luleå. Det kommer att användas av industrin och akademien för både utbildningar och forskning. BnearIT, IUC och ProcessIT etablerar sig också i Kiruna tack vare satsningen.
- Vi är redan igång och har fått vårt första uppdrag. Det handlar om datainsamling och dataanalys av hjulprofiler för MTAB, LKAB:s dotterbolag som driver trafiken på Malmbanan, förklarar Ramin Karim. eMaintenance LAB invigs i början av 2012. Satsningen är en av många aktiviteter som görs för att stimulera Kirunas tillväxt och utveckling.
- Vi bygger upp en unik underhållskompetens i Malmfälten, vilket gör att LKAB, deras entreprenörer och andra företag har välutbildad personal på hemmaplan. Det betyder ett minskat behov av flyin/flyout-personal. Det finns alltså ännu större anledning att bosätta sig i Kiruna, när vi nu också kommit igång med bostadsbyggandet, säger Tony Järlström.

För mer information, var vänlig kontakta:

Ramin Karim, LTU, 070-523 99 99
Anders Kitok, LKAB, 070-342 10 62
Lennart Andersson, LKF, 070-697 04 48
Jan-Erik Nygård, BnearIT, 070-650 76 19
Tony Järlström, Progressum, 070-288 32 04