Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Ungas potential en prioritet för LKAB och LTU

LULEÅ. Hur ökas instresset för fler att utbilda sig mer?

Malin Malmström och Anna Öqvist, forskare inom redovisning, styrning och pedagogik vid Luleå tekniska universitet.

LULEÅ. Hur ökas instresset för fler att utbilda sig mer?
Det ska Luleå tekniska universitet forska fram i samarbete med LKAB Akademi.
– Barns nyfikenhet, intresse och lärande grundläggs redan i förskolan, konstaterar Anna Öqvist, lektor inom pedagogik vid Luleå tekniska universitet.

LKAB Akademi finansierar ett tvärvetenskapligt projekt där forskare på Luleå tekniska universitet, LTU, ska söka fram en modell för hur man bättre stimulerar fler unga att utbilda sig mer.
Målsättningen är att inspirera fler unga i Malmfälten att se möjligheterna i att studera längre för att generera fler högutbildade som kan söka mer kvalificerade jobb i framtiden.
Malin Malmström, lektor inom redovisning och styrning på LTU:
– Det blir ett möte mellan hur elever bättre kan tillgodogöra sig utbildning och hur det företagsekonomiskt ska komma samhället till godo.
4,3 miljoner satsas under tre år från LKAB Akademi för att genomföra tre delmoment.
1. Kartlägga hur barn och unga ser på vidareutbildning.
2. Ta fram stimulerande aktiviteter för att redan på förskolenivå väcka ett intresse för högre studier.
3. En modell tas fram för hur detta kan utföras i Kiruna och Gällivare för att bättre tillvarata potentialen hos ungdomarna.
– LKAB har ett intresse av att i framtiden kunna försörja sitt företag med kompetens på alla nivåer. Redan i dag ser man problem med rekryteringsbasen och inflyttningen är inte heller den största, säger Malmström.
Anna Öqvist, lektor vid pedagogik vid LTU, betonar att mycket av arbetet består i att lyssna på unga i olika åldrar via enkäter och intervjuer som ska ge en djupare förståelse för attityder, värderingar och normer bland unga:
– Vi vet att en liten andel ungdomar väljer att gå vidare till högre studier.
Undersökningen innefattar även intervjuer med nyckelpersoner på LKAB för att identifiera vilka yrken som är "hetast" i framtiden.

LKAB Akademi Är en stiftelse för att stötta kompetensutvecklingsinsatser och skolutveckling.
LKAB Akademi består av tre delområden varav en del riktar sig till förskolor, pedagogiskomsorg, grundskolor och gymnasium i Malmfälten samt Narvik.