Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Undersökningar av Printzskölds takskiva

Under hösten genomför LKAB undersökningar av Printzskölds takskiva.

Under hösten genomför LKAB undersökningar av Printzskölds takskiva.

Undersökningarna görs med syfte att kartlägga geofysiska och geologiska förhållanden i takskivan. De geofysiska mätningarna
utförs fram till och med vecka 45. Det innebär att små sprängladdningar kommer att skjutas på eller nära markytan. En hammare
kommer också att användas för att slå på markytan.

I december påbörjas diamantborrning som pågår i två till tre månader.

Undersökningarna sker innanför inhägnat område och innebär en ökad aktivitet på området. Störningar, i form av buller, kan
förekomma.

Det är viktigt för oss att utföra undersökningsarbetet i största samförstånd med er närboende och därför genomför LKAB en
fortlöpande uppföljning av arbetet.

Vi frågor kontakta info@lkab.com eller ring 0771-760 010