Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Ullspiran avvecklas för fortsatt gruvbrytning

Ett historiskt spadtag i samhällsomvandlingen spår är taget. Nu avvecklas gård 2 och 4 på bostadsområdet Ullspiran.

Ullspiran avvecklas för fortsatt gruvbrytning

 

Ett historiskt spadtag i samhällsomvandlingen spår är taget. Nu avvecklas gård 2 och 4 på bostadsområdet Ullspiran.
– Området blir ett parkområde som kan nyttjas efter att bostadshusen avvecklats, säger Maria-Therése Edlert, projektledare på LKAB.

Den 9 mars inleddes avvecklingen av gård 2 och 4 på bostadsområdet Ullspiran. Det är de första fastigheterna som avvecklas i den långsiktiga samhällsomvandlingsprocess som Kiruna kommun står inför.
– Nu töms lägenheterna på vitvaror, fönster, dörrar och annan inredning som förhoppningsvis får nya ägare genom en gårdsförsäljning, säger Maria-Therése Edlert, projektledare på LKAB.
Det återstår emellertid några veckor innan förbipasserande märker någon markant skillnad men i slutet av april börjar fastigheterna att avvecklas.

Avveckling och utveckling

Under våren tar räddningstjänsten, försvarsmakten och polisen tillfället i akt och nyttjar byggnaderna för övning.
– Det är inte ofta man får tillfälle att öva i verkliga miljöer och det är guld värt. Vi utbildar nya brandmän och övar bland annat rökdykning och livräddning, säger Björn Karlström, insatschef vid räddningstjänsten.
Och avvecklingen av byggnaderna kommer fler till gagn.
Lunds Universitet passar på att utföra provtagningar som en del i den övergripande studien om hur byggnader påverkas i vårt klimat. En liten del av huskroppen har redan skickats in för analys vilket resulterar i användbara slutsatser om hur äldre hus fungerar samtidigt som studien genererar erfarenheter som kan användas både vid nybyggnation och renovering. Dessutom kommer Historiska Hus att finnas på plats för att dokumentera avvecklingen.

– En stor del av rivningsmaterialet, omkring 96 procent, kommer att återvinnas. Det inerta materialet från byggnaderna, det vill säga betong och tegel kommer att återanvändas i stålkorgar, så kallade gabioner för att gestalta husgrunderna och området, säger Maria-Therése Edlert.
Som en del i avvecklingsprocessen anläggs parkområdet parallellt med avvecklingen. Därför kommer gatubelysning, vägar och lekpark att lämnas kvar. Däremot får garagelängorna en ny adress.
– Fem garagelängor kommer att flyttas till jägarskoleområdet under sommaren, säger Maria-Therése Edlert.