Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Tyngre malmtåg ger ökad kapacitet

I samarbete med Trafikverket inleder LKAB nu ett försök med att köra tyngre malmtåg på Malmbanan. Sträckan Vitåfors-Luleå är den första banan i Europa som kommer att trafikeras av tåg med 32,5 tons axellast.

I samarbete med Trafikverket inleder LKAB nu ett försök med att köra tyngre malmtåg på Malmbanan. Sträckan Vitåfors-Luleå är den första banan i Europa som kommer att trafikeras av tåg med 32,5 tons axellast. 

Projektet kommer att pågå under ett år och innefattar ett tåg om dagen. Ökningen av axellasten från dagens 30 ton till 32,5 ton motsvarar cirka tio procents kapacitetshöjning för malmtågen. Tyngre malmtåg innebär ökad kapacitet men också ökad belastning på banan. 
– I dag är kapaciteten på banan mer eller mindre utnyttjad till max, vilket kan ge begränsningar i vår produktion. Om försöket faller väl ut kan vi göra 32,5 tons axellast till standard för alla malmtåg som trafikerar sträckan. Vår förhoppning är att den här standarden ska gälla hela Malmbanan på längre sikt. Det skulle ge oss bättre marginaler och minska vår störningskänslighet, säger Anders Björnström, vd för LKAB Malmtrafik.

Kontroller

Med ökad belastning på banan ställs det även högre krav på underhåll. Trafikverket har gjort noggranna kontroller av banan inför testperioden.
– De tyngre vagnarna gör att vi har behövt förstärka bland annat tryckbankar, broar och trummor för att de ska klara påfrestningarna. Vi kommer att ha extra kontroller för att se eventuellt onormalt slitage. Det finns möjlighet att stanna upp och utvärdera. Men jag vill också betona det positiva i att vi skjuter gränserna framåt, och vad jag vet är vi först i Europa med att köra så här tunga tåg. Det ska bli spännande, säger Håkan Äijä, underhållschef i norr.