Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

"Tuffare tider kräver fokus på kostnader"

Läs LKAB:s vd Lars-Eric Aaros ledare i senaste LKAB Framtid här: Eftersom LKAB och samhällena är ömsesidigt beroende av varandra vill jag delge er det jag meddelat alla våra medarbetare.

Eftersom LKAB och samhällena är ömsesidigt beroende av varandra vill jag delge er det jag meddelat alla våra medarbetare. Ni känner till våra framgångar med stora investeringar, byggprojekt och nya gruvor, men ni bör även känna till våra utmaningar.

Juni månad avslutades med det tråkiga beskedet att våra vinster från järnmalmsförsäljningen inte täckte våra kostnader för samhällsomvandlingen i andra kvartalet. LKAB gjorde därmed en förlust för kvartal 2 i år med 417 miljoner kronor.
Hur kunde vi hamna i denna situation?
1. Det kommer idag ut mycket mer järnmalm på marknaden än vad som efterfrågas, speciellt från Australien, och då sjunker priset. Priset har på 5 månader gått från cirka 130 US-dollar per ton till strax över 80 US-dollar per ton.
2. Produktionen går bättre än ifjol, men inte så bra som vi planerat. Oplanerade stopp, av olika skäl, stör våra produktionslinor.
3. Kostnaden för samhällsomvandlingen börjar nå upp till riktigt stora belopp, nu när ersättningsavtalen med kommunerna och andra fastighetsägare är tecknade. Som resultat av avtalet med Kiruna kommun i juni om deras fastigheter i Gruvstadspark 2 så fick vi ta nästan 1,3 miljarder i avsättning i bokslutet för andra kvartalet i år. De 858 miljoner kronor som vi fick i överskott från vår produktion i LKAB räckte därmed inte till att täcka våra kostnader för samhällsomvandlingen under kvartalet. Alltså, vi gör röda siffror, vi går med förlust.
Hur hamnar vi på plus igen?
Först vill jag säga: Vi gör aldrig avkall på säkerheten i vårt arbete. Den ska alltid gå först.
1. Leveranserna av fines och pellets kan vi påverka. Vi måste lyckas med att köra våra gruvor och verk störningsfritt, då blir det en ökad volym.
2. Priset på våra produkter kan vi inte påverka. Vi får inrikta oss på att priset framåt är på 90 USdollarnivån. Men, med mer volym från produktion så ökar vi våra intäkter.
3. Kostnader är det vi kan påverka ordentligt. Detta arbete har Tack vare de fantastiskt goda åren bakom oss står vi väl rustade för tuffare tider påbörjats mycket bra internt, men med röda siffror i LKAB så måste detta effektiviseringsarbete gå ännu snabbare, och ske inom hela koncernen.
Järnmalmsförsäljningen ska framåt tjäna mer pengar än vad samhällsomvandlingen kostar, vi ska vara en lönsamt företag som gör överskott. Eftersom vi inte styr priset på järnmalm, så finns det två medel vi kan jobba med:
1. Vara sparsamma med utgifter.
2. Vi måste bli effektivare i vårt eget jobb. Bättre effektivitetsutveckling än våra konkurrenter är vårt enda konkurrensmedel för ett långsiktigt stabilt och lönsamt LKAB, som bygger nya huvudnivåer i Kiruna och Malmberget. Dessa beslut måste vi börja ta inom 2-4 år, inte så långt borta med andra ord.
Jag känner att vi är på rätt spår, och tack vare de fantastiskt goda åren bakom oss står vi väl rustade för tuffare tider.
Nu är det också hösttider, och jag hoppas ni får tid till många givande besök i naturens eget skafferi!