Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Den här sommaren planteras cirka 7 000 trädplantor på Vitåfors industriområde i Malmberget för att minska damningen. De flesta plantorna är det snabbväxande barrträdet, contortatallen.

Feriearbetarna planterar contortatall på industriområdet i Vitåfors. Samuel Fredriksson, Niklas Ahnqvist, Anna Bergstedt miljöingenjör LKAB, Therése Landström LKAB, Elias Wiksten och Alva Martinsson.

Träd planteras som dammskydd

Den här sommaren planteras cirka 7 000 trädplantor på Vitåfors industriområde i Malmberget för att minska damningen. De flesta plantorna är det snabbväxande barrträdet, contortatallen.

Trädplanteringar har gjorts i olika omgångar under flera år på de öppna områdena.
– Jag skulle vilja göra en större plantering nästa år. Vi funderar också på mer omfattande lösningar på problemet med damning från industriområdet och ser över detta. Det är något som vi tar på största allvar, säger Anna Bergstedt, miljöingenjör på LKAB i Malmberget.

Den snabbväxander contortatallen planteras på industriområdet för att minska damningen.

Feriearbetarna finns ute på plats och planterar contortatallen på det gamla sandmagasinet för att binda dammet. I långa rader står plantorna som är en av de mest snabbväxande barrträden och där ska så småningom stå en hel skog av träd. Anna Bergstedt ser gärna att fortsatt plantering även kommer att innehålla lövträd. LKAB arbetar löpande med flera åtgärder för att bekämpa och minska damningen. Grusvägarna vattnas och saltas under sommarhalvåret. En del av det mest trafikerade vägarna har asfalterats och där sopas och vattnas vägbanan. De största orsakerna till dammet är vägarna, sandmagasinet, upplagsytorna och Kapten- och Fabiangropen.

Varför har inte några åtgärder gjorts under veckorna med stark vind från nordväst?
– Vi öppnade ventilerna runt dammen för att bevattna och blöta den så kallade beachen runt dammen. Plus extra bevattning av vägen runt dammen, samt vattning och saltning av vägarna, säger hon.
LKAB arbetar hela tiden för att minska dammet. Industriområdet är över nio kvadratkilometer stort och motsvarar ungefär 1 670 fotbollsplaner. Många åtgärder har gjorts. Sovringsanläggnigen har flyttats längre bort och vallats in. Ett tält har satts upp för specialprodukterna, järnsanden, på bangården. Detta plus sopning och vattning av vägar samt plantering av träd som ska fortsätta att göras. Genom att investera i rökgasreningsanläggningar i pelletsverken har även damningen minskat.

Under förra sommaren såddes Kapten- och Fabiangropen in med gräs. Cirka 42 000 liter grässlurry spreds med helikopter. På de kala områdena i västra Malmberget såddes tre ton gräsfrö på ett cirka 140 000 kvadratmeter stort område. Och 53 000 ton torv, som innehåller växtlighet, kördes ut under förra sommaren. En barriär av gråberg och torv, liknande en limpa, byggdes för att hindra damning från bangården.
– Vi kommer fortsätta med att bekämpa damningen från industriområdet, säger Anna Bergstedt.