Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Tillstånd till kapacitetshöjande åtgärder i Malmberget

Mark- och miljödomstolen har meddelat LKAB tillstånd till kapacitetshöjandeåtgärder vid sandmagasinet i Malmberget.

Mark- och miljödomstolen har meddelat LKAB tillstånd till kapacitetshöjandeåtgärder vid sandmagasinet i Malmberget.

LKAB lämnade i mitten av år 2012 in en ansökan om kapacitetshöjande åtgärder vid sandmagasinet i Malmberget till mark- och miljödomstolen. Åtgärderna omfattar bland annat höjning av magasinets dammar med sex meter i två etapper för att säkerställa deponeringskapaciteten för anrikningssand till omkring år 2019 enligt dåvarande prognos. Huvudförhandling hölls i Malmberget den 21-22 januari i år.

Mark- och miljödomstolen har i dom den 21 februari meddelat LKAB tillstånd att genomföra åtgärderna i enlighet med ansökan. LKAB:s goda framförhållning i kombination med mark- och miljödomstolens effektiva hantering av ärendet medför att domen har meddelats i god tid innan anläggningsarbetena påbörjas på sandmagasinet, vilket är mycket positivt.