Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Tillstånd för Mertainen inte överklagat

Flera medier i länet har idag felaktigt rapporterat att tillståndet för Mertainen är överklagat. I själva verket är det endast en formulering i domen som Havs- och vattenmyndigheten har haft invändningar mot, inte själva tillståndet.

Flera medier i länet har idag felaktigt rapporterat att tillståndet för Mertainen är överklagat. I själva verket är det endast en formulering i domen som Havs- och vattenmyndigheten har haft invändningar mot, inte själva tillståndet.

Havs- och vattenmyndigheten har i en överklagan synpunkter på hur Mark- och miljööverdomstolen formulerat sig i fråga om så kallade miljökvalitetsnormers rättsliga status och menar att det kan ha betydelse i andra mål. Därför vill myndigheten se en ändring i själva skrivelsen och begär nu att Högsta domstolen ska pröva frågan.
Deras överklagan har ingen påverkan på LKAB:s tillstånd för verksamheten i Mertainen.