Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Tillsammans bygger vi framtiden

– Avtalet mellan LKAB och Kiruna kommun lägger grunden för en framtid där både LKAB och Kiruna blir framgångsrika, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingar.

Pressmeddelande:

 – Äntligen, nu är vi igång. Vi har fått ett bra avtal på plats och redan i sommar kan vi börja bygga vårt nya centrum. Nu kan vi bygga ett Kiruna som är smartare, effektivare och mer hållbart, säger Kristina Zakrisson (S) kommunstyrelsens ordförande i Kiruna.

– Avtalet mellan LKAB och Kiruna kommun säkrar framtidens gruvdrift, tryggar framtidens jobb och lägger grunden för en framtid där både LKAB och Kiruna blir framgångsrika, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingar.I dagens avtal mellan Kiruna kommun och LKAB regleras ersättningen för infrastruktur som gator, vägar, vatten och avlopp som finns i den blivande gruvstadsparken och som måste byggas nytt i det nya centrumet. Kommunen ersätts för skolor, räddningstjänst, bibliotek, busstation och allmän platsmark inom GP2-området och även några byggnader utanför som Folkets Hus och simhallen. Kirunabostäder ersätts också för kommersiella lokaler. Kommunen får därutöver ersättning för att inleda anläggningen av det nya torget.

Ersättningsbeloppet är satt till 3,74 miljarder kronor varav 350 miljoner som en reserv för oförutsedda kostnader. LKAB gör årliga avsättningar för att klara det långsiktiga åtagandet som samhällsomvandlingen innebär. Hittills har LKAB avsatt närmare 8 miljarder kronor för Kiruna och Malmberget.

Avtalet är nästa steg i den samhällsomvandling som är en följd av gruvans expansion. Under hösten kommer förhandlingar att fortsätta med enskilda fastighetsägare om bostäder och kommersiella lokaler.

– Alla kommuninvånare kommer att gynnas när vi kan bygga energieffektivare och får moderna lokaler anpassade efter våra behov, det kommer att minska våra driftskostnader, pengar som vi istället kan använda till att öka kvalitén i skolan och omsorgen, säger Niklas Sirén (V) vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi bygger vår nya stad för oss som bor här. Vi ska bygga ett tätt, pulserande, centrum med handel, restauranger och service, ett centrum som medborgarna efterfrågat i det visionsarbete vi genomfört, säger Ragnhild Nilsson, Samelistan, andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Hållbar gruvdrift i Sverige är ett viktigt bidrag till den globala välståndsökningen, men gruvorna skapar också samhällsutveckling, jobb och framtidstro här hemma. Inte minst i Malmfältskommunerna. Vi har idag Sveriges lägsta arbetslöshet, hög medelinkomst, flest snabbväxande småföretag i hela landet och stor efterfrågan på nya bostäder.

En utmaning för att vi ska klara samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt sätt är att fler aktörer vill bidra. Vi behöver fler byggföretag, fler entreprenörer och fler människor som vill vara med på den här spännande resan. Alla är välkomna till Malmfälten, här finns jobben och framtidstron.  

Ytterligare information: 
• Kristina Zakrisson (S), ordförande kommunstyrelsen Kiruna, telefon 070-7365657
• Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingar, LKAB, telefon 0980-531 64

Bakgrund samhällsomvandlingen

• LKAB invigde 2013 sin nya huvudnivå i Kirunagruvan, 1 365 meter djup. Investeringen på mer än 12 miljarder kronor är en av de största industriinvesteringarna i Sverige i modern tid. Den nya huvudnivån tryggar gruvdriften fram till år 2030-2035 beroende på brytningstakt, men den innebär samtidigt att stora delar av det som idag är Kirunas centrum måste flyttas.

• År 2004 fattade kommunfullmäktige i Kiruna ett principbeslut om att omlokalisera Kiruna centrum. Beslutet har mötts med ett enormt nationellt och internationellt intresse. Delegationer från hela världen besöker Kiruna för att lära sig mer om detta världsunika projekt. Nya städer har byggs på många håll i världen, men få städer har flyttats.  

• Ett stort visionsarbete har genomförts och många medborgare har varit delaktiga i arbetet att forma visionen om den nya staden som nu blir verklighet. Under 2013 genomfördes en arkitekttävlan för det som ska bli det nya centrumet och en utvecklingsplan antogs av Kiruna kommunfullmäktige den 22 april i år.

• Parallellt med detta har LKAB och Kiruna kommun förhandlat det avtal som idag presenteras. Avtalet lägger grunden för den nya staden, samtidigt som kommunen omvandlar den nuvarande stadskärnan till industriområde.

Gruvstadsparksområdet 2 i pdf-format

Presentation från presskonferensen

Se även www.lkab.com/kirunaavtal

{ImageGallery}