Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Terrassens utomhusmiljö blir trevligare

Under sommaren och hösten genomför LKAB fastigheter förbättringar vid de äldre husen på Terrassgatan. – Vi vill öka trivseln på området, säger Evert Skillerstedt, byggledare på LKAB Fastigheter.

Under sommaren och hösten genomför LKAB fastigheter förbättringar vid de äldre husen på Terrassgatan.
– Vi vill öka trivseln på området, säger Evert Skillerstedt, byggledare på LKAB Fastigheter.

På varsin sida om de två nybyggda hyreshusen på Terrassgatan står tre hyreshus som byggdes på 60-talet. Utomhusmiljöerna vid de tre äldre husen var slitna, uteplatserna var nästan ruttna och asfalten var gropig.
– Nu har de äldre husen fått nya uteplatser och uppfarterna är nyasfalterade, säger Fredrik Bergström, fastighetschef på LKAB Fastigheter.

För den uppmärksamme har fler nyheter skett utomhus under sommaren. Sopkärlen står till exempel inte längre på gräsmattan eller trottoaren. De har fått uppsamlingsplatser efter samma modell som de nya husen.
– Med förändringarna vill vi att hela området ska harmonisera bättre med varandra. Fler förändringar är på gång under senhösten och vintern, säger Evert Skillerstedt.

Underlaget för förändringarna är en hyresgästenkät som de boende fyllde i våren 2015. I samma veva som hyresgästerna kom med synpunkter och önskemål hade LKAB fastigheter en egen inventering av området.
– Hyresgästenkäten och inventeringen stämde väl överens. Vi plockade ut det viktigaste och satsade på det, säger Fredrik Bergström.

 

Förändringar som genomförts under sommar och höst

• Ny fasadbelysning vid handikappingången
• Bättre belyst väg och stig ovanför husen
• Nyasfalterad uppfart och parkeringsdäck
• Nya sittmöbler vid uteplatserna
• Snygga uppsamlingsplatser för sopkärl

Förändringar som planeras inför hösten och vintern

• Plantering av träd och buskar
• Belysning av befintliga träd
• Ny entrébelysning
• Målning av ingång och garageportar
• Tillfälliga motorvärmarstolpar som hyrs ut under vintern
• Ny uppställningsplats för husvagnar och släp

Förbättring i utomhusmiljö på Terrassen

Det har blivit mer ordning och reda med de nya uppsamlingsplatserna för sopkärl. Foto: Åsa Haapasaari

 

Förbättring i utomhusmiljö på Terrassen

Evert Skillerstedt och Fredrik Bergström vid de nya sittmöblerna som håller för väder och vind.

Förbättring i utomhusmiljö på Terrassen

Räcket ska repareras och målas.