Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Under våren införs ett nytt personsäkerhetssystem i Svappavaara. Samtliga som vistas inom Svappavaara industriområde, såväl interna som externa, måste ansöka om en personsäkerhetstagg. Säkerheten först för alla!

Under våren införs ett nytt personsäkerhetssystem i Svappavaara. Samtliga som vistas inom Svappavaara industriområde, såväl interna som externa, måste ansöka om en personsäkerhetstagg. Säkerheten först för alla!

Det nya systemet kommer att fungera precis som vid in- och utfarten till gruvorna i Kiruna och Malmberget. Det nya personsäkerhetssystemet ger möjlighet att bättre lokalisera personer inför sprängning, räddningsinsatser, tillbud eller andra händelser.
När det nya personsäkerhetsystemet är installerat, någon gång under de närmsta månaderna, behövs en personsäkerhetstagg för att vara behörig till industriområdet. Alla som arbetar inom Svappavaara industriområde, såväl externa som interna, kommer att behöva ansöka om ny tagg.
- När det nya systemet är igång kommer de personer som saknar tagg inte längre att ha behörighet att vistas inom Svappavaara industriområde, säger Mikael Winnebäck, verksamhetsutvecklare på LKAB.

Under 2016 är planen att LKAB ska krossa 3 miljoner ton malm i Leveäniemi samt 2 miljoner ton malm i Gruvberget, motsvarande siffror för 2015 var 2,5 respektive 2,2 miljoner ton malm. LKAB har tidigare inte kunnat använda stora borriggar i Leveäniemi då de gamla bottnarna i gruvan har varit för ojämna.
-Nu har vi möjlighet att gå över till lika stora borriggar som används på Gruvberget. Vi planerar att losshålla cirka 700 000 ton malm och sidoberg per månad i Leveäniemi. Med de större borriggarna kan vi då spara 2,8 miljoner kronor per månad. Därför är det viktigt för oss att få igång det nya personsäkerhetsystemet snarast möjligt, säger Mats Niemi, beställare av det nya personsäkerhetssystemet.

Men det medför samtidigt att riskerna ökar eftersom grövre borrhål ger en större sprängkraft. Säkerhetszonen utökas från 400 till 600 meter.  Eftersom anriknings- och pelletsverken hamnar i denna zon och är besvärliga att utrymma på ett säkert sätt har LKAB tagit beslut om att köpa in det nya personsäkerhetssystemet.
Svappavaara industriområde kommer att behöva utrymmas helt vid sprängning. Det nya systemet ska hjälpa till med att säkerställa att alla är i säkerhet. Det kommer dock att finnas tre säkra utrymmen inne på industriområdet; ett i anrikningsverket, ett i kulverten under manskapshuset samt ett i kulverten under gamla truckverkstaden.