Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Sverige investerar i gränsöverskridande järnväg

Pressmeddelande: LKAB uppmanar den norska regeringen till utbyggnad på Ofotbanan

LKAB ser positivt på den svenska regeringens besked om fortsatt utbyggnad av Malmbanan. Nu uppmanar företaget den norska regeringen att följa efter. 

Den svenska regeringen gav idag besked om höjda ambitioner för den norsk-svenska järnvägen Malmbanan/Ofotbanen som sträcker sig mellan Luleå och Narvik. Regeringen ökar investeringarna med 850 miljoner svenska kronor, pengar som bidrar till ökad kapacitet och på sikt dubbelspår.

- Nu kan vi klara kapaciteten på svensk sida när flera norska och svenska aktörer ska nyttja järnvägen, den stora flaskhalsen finns nu på Ofotbanen, säger Markus Petäjäniemi, direktör för marknad och logistik på LKAB. 
Den starka utvecklingen i norra Norge och Sverige har gjort den 50 mil långa järnvägen mellan Sverige och Norge mycket populär. Ett exempel är det norska ARE-tåget som idag kör flera tåg i veckan med fisk genom Sverige till Oslo. Tillsammans med den starka tillväxten inom järnmalmsbranschen leder detta till kapacitetsbrist på Malmbanan/Ofotbanen. Det behövs fler och utbyggda mötesplatser redan till år 2015 för att klara de behov som finns.

- Järnvägen är en förutsättning för fortsatt tillväxt och framtidstro i norra Skandinavien. Det är därför det är så viktigt med ökade investeringar även på Ofotbanen. Vi uppmanar den norska regeringen följa det svenska exemplet när den nya nationella transportplanen ska beslutas, säger Markus Petäjäniemi.

Kontaktperson: 

Markus Petäjäniemi, direktör för marknad och logistik
tel: +46 70 373 8196
e-post: markus.petajaniemi@lkab.com