Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
I december installerades en dammutsugningsanläggning vid krossen i Svappavaara för att minska på dammutsläppet. Resultaten visar att LKAB har hittat en teknik som fungerar.

"Tio gånger effektivare än villkoret"

SVAPPAVAARA.
I december installerades en dammutsugningsanläggning vid krossen i Svappavaara för att minska på dammutsläppet. Resultaten visar att LKAB har hittat en teknik som fungerar.
-Vi märker av en enorm skillnad i byn. Nu är snön vit, säger Sture Ringholt, Svappavaarabo och pensionär.

Den kan liknas vid en jättestor centraldammsugare med tolv dammsugarmunstycken. Filterpåsen består av långa filterslangar där dammet samlas upp.
-Den 20 december förra året körde vi igång vår nya dammutsugningsanläggning. Vi ser en märkbar skillnad i närområdet vilket är glädjande, säger Ulf Halldén, driftchef för Gruvberget/Masugnsbyn.
Resultaten från den nya anläggningen visar på en klar förbättring.
- Vi släpper ut 0,9 milligram per normal kubikmeter utsläpp. Det pekar på att anläggningen är tio gånger effektivare än villkoret som ligger på 10 milligram per normal kubikmeter utsläpp, säger Bert Peltovuoma, projektledare.

Unik

Damningen har länge varit ett känt problem i byn. Något byborna inte har varit sena att reagera över.  
-Det har dammat och varit skitigt. Känslan i byn är att det är mycket renare nu, säger Sture Ringholt.
Trots problemen är byborna stolta över den blomstrande gruvnäringen som sätter Svappavaara på kartan.
-LKAB är byns levebröd och ett bra företag.  Vi kan vara kritiska här i byn, och det kan vara bra med kritik, men det är också viktigt att tala om när någonting går bra, säger Sture Ringholt. 
 En dammutsugningsanläggning av den här storleken är inte vanligt förekommande i denna typ av krossanläggningar. Bra tillgänglighet och ett högt undertryck gör att anläggningen samlar upp cirka cirka 15 ton damm per dag.
- Det har gått bättre än väntat. Vi hade räknat med att kylan skulle ställa till det, men det har inte varit några problem att köra anläggningen. Fläkten är inbyggd i filterhuset, vilket även gjort att bullret har minskat, säger Bert Peltovuoma.  

Utveckling

LKAB arbetar löpande med att effektivisera dammbekämpningen.  Lika viktig är LKAB:s relation med närsamhället.
- Det är viktigt att LKAB lyssnar på oss bybor och ser till att det blir bättre, och det upplever jag att företaget har gjort, säger Sture Ringholt.
Nu fortgår arbetet för att effektivisera dammutsläppen från LKAB:s verksamhet.
-Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är vår kross som har dammat. Det är en kombination av alla åtgärder som gör skillnaden synlig i byn, säger Ulf Halldén.
Vid den nya dammutsugningsanläggningen återstår en del förbättringar samt intrimning av bland annat en onlinemätning.
-Vi har hittat en teknik som fungerar . Nu tar vi med oss konceptet till de nya gruvorna, säger Ulf Halldén. 

AppleMark\n
Sture Ringholt är nöjd med resultatet. Nu är snön vit!