Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Strategisk forskare besökte LKAB

Lars Hultman, vd i Stiftelsen för Strategisk Forskning SSF, besökte LKAB:s forskningscenter i Malmberget, LKAB:s experimentmasugn i Luleå och ledningen för Luleå Tekniska Universitet.

Lars Hultman, vd i Stiftelsen för Strategisk Forskning SSF, besökte LKAB:s forskningscenter i Malmberget, LKAB:s experimentmasugn i Luleå och ledningen för Luleå Tekniska Universitet.

{ImageGallery} 

– Jag är mycket imponerad av vad jag fått se. Jag kommer själv från grundforskningen. LKAB:s forskning visar ett mycket större djup än jag väntat mig, säger Lars Hultman.
Med på besöket var även Sabine Mayer, vd i Bergforsk.
– LKAB deltar i en mängd olika forskarsamarbeten. Det är viktigt att vi utökar vårt nätverk och söker nya partnerskap, säger Göran Bäckblom, LKAB:s värd för besöket, i en kommentar.
Samarbete
Kent Tano, forskningschef, berättade om LKAB:s stora satsning på Hjalmar Lundbohm Research Center i samarbete med LTU. Göran Bäckblom berättade också om samarbetet med nobelpristagaren Dan Shechtman, som regelbundet besöker skolor i Malmfälten och Luleå Tekniska Universitet genom LKAB Akademi.
Charlotte Andersson, specialist inom oxidationsmetallurgi, guidade runt och berättade om pelletiseringslaboratorierna och agglomereringslaboratoriet vid LKAB:s Forskningscenter i Malmberget. Hon berättade också om LKAB:s stora utmaningar och satsning på forskningen för att behålla en marknadsledande roll som leverantör av kvalitetspellets och om den komplexitet i tillverkningsprocessen som följer med LKAB:s satsning på nya gruvor, vilka medför för LKAB nya malmsorter.
Prospektering
Per-Olov Fjällborg, LKAB, berättade om LKAB:s omfattande prospekteringsarbete för att säkra framtidens malmtillgångar.
Lars Hultman fick också besöka gruvan i Malmberget och pelletsverken för att se gruvbrytning och förädling i stor skala.
¬– Jag har blivit varse om att LKAB:s prospektering, forskning och produktutveckling har ett otroligt stort kunskapsinnehåll. Jag vill inte göra skillnad mellan grundforskning och tillämpad forskning. De båda förutsätter varandra. Det viktiga är att det finns en samverkan. Det stärker svensk industri. SSF stöder forskning och samverkan genom olika projekt och stöd till enskilda forskare, sade Lars Hultman.
Syftet med SSF:s verksamhet är att genom forskning och samverkan stärka Sveriges konkurrenskraft. SSF bildades med pengar från de gamla löntagarfonderna. Stiftelsens riktade satsningar på strategisk rörlighet mellan industri och högskolor samt industridoktorander har särskild vikt. SSF planerar också för framtida utlysningar av rambidrag till samordnade forskningsprojekt
Ytforskning
Lars Hultman är själv forskare inom materialvetenskap, särskilt ytbeläggningar och elektronmikroskopi. Glöden för att förstå materiens inre delar han med Dan Shechtman.
– Allt har också en yta. Där ytor möts uppstår olika effekter. LKAB:s högförädlade pellets är ett utmärkt exempel på detta.
Lars Hultman har en personlig historisk anknytning till Malmberget, som han nu besökte för första gången. Han härstammar på mödernet i rakt nedstigande led från en av Malmbergets upptäckare, Pehr Andersson i Orrbyn, som samlade malmprover här på 1690-talet, troligen några decennier efter en annan upptäckare, Abraham Momma från Kengis bruk. Pehr Andersson var Lars Hultmans mormors farmors morfars farfar och upptäckte järnmalm i Malmberget kring år 1695.  Belöningen, ca 43 000 kronor i dagens penningvärde, gick till de båda sönerna Anders och Jöns efter Kungliga Majestäts beslut år 1751. De lät tillverka var sin pokal i silver för belöningen. Intresset för mineraler har gått i arv. Lars Hultman har stensamling som hobby.
Text& Foto: Mauritz Magnusson

Fakta om SSF, Stiftelsen för Strategisk forskning:
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en fri, oberoende forskningsfinansiär inom det offentliga systemet för forskningsfinansiering och startades med pengar från de tidigare löntagarfonderna.
Enligt stadgarna ska SSF stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.  SSF arbetar bland annat med rambidrag och har dessutom stött ett stort antal strategiska forskningscentra. SSF stöder även unga forskare genom programmen Framtidens forskningsledare och Ingvar Carlsson Award samt stimulerar utbyten mellan högskola och industri i båda riktningarna.

Kapital:
Startkapital:    6 miljarder kronor 1993
Utdelat:  11 miljarder kronor varav 150 miljoner till LTU
Eget kapital:  10 miljarder kronor 2013
Årlig budget:   600 miljoner kronor

Forskningsbidrag 2013:
Totalt: c:a:  527 miljoner kronor:
Rambidrag:  344 miljoner kronor
Strategiska centra: 67 miljoner kronor
Individuella bidrag: 114 miljoner kronor
Övrigt:   2 miljoner kronor

Aktuella högprioriterade områden:
Livsvetenskaperna
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
Materialvetenskap och materialteknologier 
Informations-, kommunikations- och systemteknik
Beräkningsvetenskap och tillämpad matematik