Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Startskott för sanering av Ala Lombolo

Sjön Ala Lombolo i Kiruna är kanske den mest förorenade sjön i Sverige. I och med att den sista ammunitionslådan som gömt sig djupt ner i bottensedimentet sprängdes den 11 september kan åtgärdsarbetet ta fart.

Sjön Ala Lombolo i Kiruna är kanske den mest förorenade sjön i Sverige. I och med att den sista ammunitionslådan som gömt sig djupt ner i bottensedimentet sprängdes den 11 september kan åtgärdsarbetet ta fart.

 Försvarsmaktens arbete med att lokalisera och förstöra den gamla ammunitionen avslutades med att den sista av de 173 lådorna sprängdes på Kalixfors skjutfält.

- Operationen sattes igång 2012 och det är glädjande att den militära insatsen är klar och utförd enligt tidplan. Vi vet att ammunitionen sänktes år 1954 med tillåtelse enligt ett regeringsbeslut, berättar Ola Truedsson, marinteknisk chef på Försvarsmaktens högkvarter.

Fallet med ammunition på sjöbotten är inte unikt för Kiruna. Utmaningen i Ala Lombolo har dock varit sikten som är nästintill obefintlig. Försvarsmaktens röjdykare som ingår i Fjärde sjöstridsflottiljen har främst använt sig av minsökare för att lyckas med insatsen.

- Vi har sökt igenom 22 000 kvm sjöbotten, lagt 300 timmar dyktid, använt 2,5 ton sprängdeg och 200 stycken sprängpatroner, förklarar Bengt-Ivar Rådström som är insatschef vid det avslutande momentet då den sista lådan med ammunition sprängdes.

Sjön har förorenats sedan långt tillbaka i tiden av olika lokala aktörer när miljölagstiftning ännu inte var särskilt utvecklad. Det är huvudsakligen kvicksilver som ska saneras, uppemot 200 kilo totalt, men även metaller som bly, koppar och zink finns i Ala Lombolos bottensediment.

Saneringsarbetet är ett gemensamt initiativ av LKAB, Kiruna Kommun, Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning (SGU) – med SGU som ytterst ansvarig. I samband med sprängningen skrev de fyra parterna på en gemensam avsiktsförklaring för saneringen.