Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Starkt första kvartal för LKAB

Hög och stabil produktion, leveranser på en hög nivå och fortsatt god efterfrågan på LKAB:s järnmalmsprodukter innebär att år 2014 började bra för LKAB.

Hög och stabil produktion, leveranser på en hög nivå och fortsatt god efterfrågan på LKAB:s järnmalmsprodukter innebär att år 2014 har börjat bra för LKAB. Det visar den delårsrapport för första kvartalet som publiceras på www.lkab.com den 29 april.

Januari-mars 2014

• Nettoomsättningen blev 5 959 (5 317) Mkr

• Rörelseresultatet blev 1 946 (1 527) Mkr

• Resultatet före skatt blev 2 026 (1 558) Mkr

• Periodens resultat upp gick till 1 590 (1 231) Mkr

• Operativt kassaflöde upp gick till 2 121 (-300) Mkr

• Totala leveranser av järnmalm upp gick till 6,6 (6,3) Mt

Högre leveransvolym och högre priser gör att att koncernens nettoomsättning ökar med 12 procent och rörelseresultatet ökar med 27 procent jämfört med första kvartalet 2013. Det operativa kassaflödet för kvartalet blev 2 121 (-300) Mkr, vilket är en kraftig förbättring. 

Efterfrågan på LKAB:s produkter har generellt varit hög under kvartalet. Hårdare miljökrav, bland annat i Kina, har ökat efterfrågan på högvärdig järnmalm, vilket gynnar LKAB som leverantör av högkvalitativa klimatsmarta järnmalmspellets. Leveranserna av järnmalmsprodukter ökar med 5 procent till 6,6 (6,3) Mt,

LKAB:s produktion har under kvartalet varit på en hög och jämn nivå. En hög tillgänglighet i produktionen ger också effekt i lägre kostnad per ton. Detta visar att bolagets enträgna arbete med förebyggande underhåll ger resultat.

LKAB står i ett vänteläge vad gäller tillstånd för att starta nya järnmalmsgruvor i Svappavaarafältet. Den planerade produktionsstarten i Mertainen är försenad vilket innebär att full effekt av LKAB:s tillväxtprogram förskjuts. Miljödom för Mertainen väntas i juni månad 2014.

 Läs rapporten i sin helhet>>