Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Sparre- Bergmästaregruvorna högintressant för LKAB:s geologer

I västligaste Malmberget finns två gamla dagbrott för gruvbrytning som tillhör LKAB:s område. Där pågick gruvbrytning i början av 1900-talet i mindre skala. Området är åter högintressant för LKAB:s geologer.

I västligaste Malmberget finns två gamla dagbrott för gruvbrytning som tillhör LKAB:s område. Där pågick gruvbrytning i början av 1900-talet i mindre skala. Området är åter högintressant för LKAB:s geologer.

Gammal kunskap och flygmätning av området har givit goda indikationer på malmförekomst. Därför startades ett prospekteringsprogram under 2013. Då borrades ett tiotal hål invid de tidigare dagbrotten.

– Det första borrprogrammet gav goda indikationer på malm, särskilt vid Sparregruvan. Därför har vi i år fortsatt med ett ökat borrningsprogram för prospekteringen. Under våren 2014 har vi borrat ett 30-tal hål, säger Emma Falksund, geolog i Malmberget vid LKAB:s prospekteringsavdelning.

Under vårvintern har två riggar borrat i skift dygnet runt vid Sparregruvan. Borrningarna beräknas vara avslutade under snöperioden. Sammanlagt tas närmare 10 000 meter borrkärnor upp. De skall nu analyseras.

– Vid en första överblick ser borrkärnorna från Sparregruvan intressanta ut. Fyndigheten består av magnetit och hematit. Borrkärnorna analyseras nu mer ingående. Därefter bygger vi upp en 3D-modell i datorn för att få en bättre bild av fyndigheten.

– Det sista steget är att göra en utvärdering av kvalitet och sammanlagd storlek samt en ekonomisk beräkning. Det är lönsamheten som avgör om fyndigheten är brytvärd eller inte. Så långt kan vi inte komma innan analysen är klar, säger Emma Falksund.

När det gäller naturen är påverkan av prospekteringen liten. Alla transporter i terrängen vid Sparregruvan sker ovanpå snötäcket och lämnar liten påverkan efter sig. Omgivningen påverkas främst av transporterna till och från prospekteringsområdet.

– LKAB anstränger sig för att påverkan av prospektering skall vara så liten som möjligt, säger Emma Falksund.

– LKAB antog 2013 nya riktlinjer med skärpta krav på hantering och rutiner vid prospektering. Men ingen organisation är felfri och trots att vi förbättrar rutinerna och ökar kontrollen kan saker gå fel. Då gäller det att vara ödmjuk. Vi tar ansvar för att rätta till de fel som kan uppkomma, säger Per-Olov Fjällborg, chef för LKAB:s prospektering.

{ImageGallery}