Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Saneringsarbete i Kirunas nya centrum

Inom kort avslutas saneringsarbetet vid LKAB:s gamla betongstation, lokaliserad i anslutning till Kirunas nya centrum.

​Inom kort avslutas saneringsarbetet vid LKAB:s gamla betongstation, lokaliserad i anslutning till Kirunas nya centrum.

 

Givet att det är en betongstation som varit lokaliserad på platsen i flera år hade LKAB god kännedom om att det skulle förekomma föroreningar i marken. Vid saneringsarbetet upptäcktes olja, vilket inte är ovanligt då man sanerar gamla industritomter. På platsen har LKAB Berg & Betong tidigare bedrivit sin verksamhet med att blanda betong sedan 60-talet.

LKAB:s projektledare för saneringsarbetet, Elin Hansson, svarar på frågor om saneringsarbetet.

Hur mycket föroreningar hade vi beräknat att det skulle vara?
Ca 1500 ton, men när vi började gräva i marken så hittade vi bland annat en oljecistern som var lokaliserad under betongstationen, som vi under projekteringen omöjligt kunde se eftersom betongstationen inte var avvecklad.

Hur många prover har tagits under entreprenaden?
Det har tagits ca 50 stycken prov som skickats in för analys på laboratorium. Utöver det har flera hundra fältprover tagits till ett lägsta djup av 6 meter under markytan på utvalda ställen.

Hur mycket föroreningar var det i marken?
Vi har grävt ur ca 10 000 ton massor. Det är viktigt att sanera hela området och se till att marken uppnår kraven för känslig mark, oavsett hur många ton jord det blir, därför anser vi att det är positivt att vi hittade all förorening så vi fick chansen att ta bort det, speciellt eftersom bostäder och lokaler ska vara lokaliserade här i framtiden.

Försenar saneringen samhällsomvandlingen?
Nej, vi hade beräknat att vara klara vid årsskiftet, men i och med den mängd förorening som fanns i marken har det tagit oss ytterligare tre månader att sanera och projektet avslutas inom kort. Då skickar vi in en slutrapport till kommunen som sedan godkänner saneringen. Det påverkar inte några tidplaner i det här läget.

Vart förs de förorenade massorna?
Vi har fraktat jorden med lastbil till tekniska verkens mottagning för förorenade massor.