Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Samarbete för allas säkerhet i samhällsomvandlingarna

Genom LKAB:s arbete med Säkerheten Först har vi ökat säkerhetsmedvetandet i hela koncernen. På alla arbetsplatser, hos alla medarbetare, varje dag på året.

Genom LKAB:s arbete med Säkerheten Först har vi ökat säkerhetsmedvetandet i hela koncernen. På alla arbetsplatser, hos alla medarbetare, varje dag på året. Det är inte bara innanför grindarna på industriområdet och i gruvan vi prioriterar säkerhet – säkerheten först är lika viktigt i LKAB:s projekt i samhället.

Det hör inte till vanligheterna för ett gruvbolag att flytta delar av samhällen. Därför sätts LKAB i nya situationer och inget projekt är det andra likt i samhällsomvandlingen. Nyproduktion, avveckling, sanering, ombyggnationer och ersättningsobjekt är att nämna några.  

– Det är av stor vikt att vi har ett systematiskt säkerhetsarbete även i våra projekt i samhället och inte bara innanför industristängslet. Vi strävar efter att förena LKAB:s arbete med säkerhet med entreprenörernas arbetssätt för en fungerande och säker entreprenad, säger Kent Nilsson Sarri, byggledare på LKAB:s projektavdelning.

I samband med den samhällsomvandling som LKAB står inför i Kiruna och Gällivare kommuner prioriteras säkerhetsarbetet i hela samhället. I alla projekt kommer LKAB tillsammans med kunder, underentreprenörer och leverantörer att verka för att samhällsomvandlingen präglas av den säkerhetskultur som kännetecknar koncernen.

– Majoriteten av alla olyckor beror på mänskliga faktorer som stress och slarv. Säkerhetstänket ska sitta i ryggmärgen och alla måste arbeta på sådant sätt så att människors hälsa och miljö inte tar skada såväl på arbetet som i hemmet, säger Malin Fors, kvalitet- miljö- och arbetsmiljösamordnare på LKAB.

Som byggherre är det LKAB:s ansvar att säkerställa att alla arbetar säkert. Genom ett systematiskt kvalitet, miljö- och arbetsmiljöarbete blir det tydligt för alla inblandade vad som ska prioriteras och förbättras.

– De utmaningar vi möter i projekt i samhället är bland annat inhägnader, frågor från allmänheten, parkeringar som påverkas och buller. Det är också viktigt med en nära samverkan kring avstängningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, el, fiber och TV signaler. LKAB och kommunen måste ha koll på vad som är avstängt när och av vem, säger Kent Nilsson Sarri, byggledare på LKAB:s projektavdelning. 

De senaste åren har antalet arbetsplatsolyckor på LKAB mer än halverats. Vår målsättning är en nollvision som innebär helt skadefria arbetsplatser. En förutsättning för att nå våra högt uppställda mål är att vi alla engagerar oss, bryr oss om varandra och tar ansvar för hur vi beter oss på jobbet.