Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Säkert och effektivt underhåll

Det stora årliga underhållsstoppet i maj engagerar cirka 600 entreprenörer och är en stor utmaning för att undvika olyckshändelser. LKAB har fokus på att ha en olycksfri verksamhet, stabil produktion, med minimala störningar och låga driftkostnader.

Det stora årliga underhållsstoppet i maj engagerar cirka 600 entreprenörer och är en stor utmaning för att undvika olyckshändelser. LKAB  har fokus på att ha en olycksfri  verksamhet, stabil produktion, med minimala störningar och låga driftkostnader.

Därför mötte LKAB  leverantörer och entreprenörer den 9 april om det kommande underhålsstoppet.
– Syftet med mötet är att klarlägga varför det är viktigt med ett säkert beteende och bra kvalitet i utförda arbeten. Vi får möjlighet att lägga fram våra krav och förväntningar på leverantörerna inför stoppet i maj, säger Anders Henriksson, förädlingschef i Malmberget.

Underhållet ska lägga grunden till en stabil produktion med låga kostnader under ett år framåt. Därför är det viktigt med bra kvalitet i utförandet av arbetena.  Pelletsverken har ett mål på maximalt 10 timmars störningar per månad.
– Har vi fler störningar innebär det att vi har svårt att klara produktionsåtagandena. Störningar ökar kostnaderna per producerat ton. Efter underhållsstoppen brukar vi ha en period för att rätta till jobb som inte blev rätt under stoppet. Så ska det inte vara, säger Anders Henriksson.

Brandtillbud och brandrisker kan förebyggas.
– Mer än 90 procent av våra brandtillbud skulle kunna undvikas, säger Ronnie Hansson, sektionschef och brandingenjör.
Riskerna för brand kan begränsas genom att arbetet planeras och förebyggande åtgärder vidtas samt att säkerhetsreglerna följs.
– Leverantörer och entreprenörer skulle jobba mer med att inkludera förebyggande åtgärder som; utbildning av personal, planering, ordning och reda, samt regler och rutiner med sina medarbetare, säger Ronnie Hansson.

Risker ska rapporteras och åtgärder ska tas fram.
– Det är viktigt att vi kommunicerar med varandra. Ingen ska skada sig eller bli sjuk på arbetsplatsen, säger Jessica Fagerlönn, arbetsmiljöutvecklare.