Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Så kan Lappmalmens deformationer påverka marken

Nu finns en första deformationsprognos över hur en framtida brytning av fyndigheten Lappmalmen skulle kunna påverka markytan.

Nu finns en första deformationsprognos över hur en framtida brytning av fyndigheten Lappmalmen skulle kunna påverka markytan.
– Lappmalmen är en stor fyndighet, det kan röra sig om minst 20-30 års brytning, säger Per-Olov Fjällborg, chef för LKAB:s prospektering.

LKAB Framtid har i en rad artiklar under åren berättat om hur fyndigheten undersöks. Lappmalmen har varit känd länge, och LKAB har byggt vidare på tidigare kunskap genom bland annat flygmätningar och djuphålsborrningar i området norr om Kiruna centrum.
– Det rör sig om stora volymer malm till ett mycket stort värde, men som alltid är det många steg kvar innan man säkert vet om det blir en gruva. Utifrån analyserna hittills tycker jag dock att det ser mycket bra ut, säger Per-Olov Fjällborg.

Stor fyndighet

Lappmalmen börjar i södra delen cirka 400 meter under markytan och växer sedan mot djupet. Borrningar i söder har visat på malm ner till minst 1 000 meters djup, och fyndigheten är fortfarande öppen mot djupet, vilket betyder att man inte sett slutet på den. Mätningar har visat att malmen fortsätter mot norr, men mäktigheten här är i dagens läge okänt.
– Om vi ska börja bryta Lappmalmen kommer det att ske med start under jord. Det är inte lönsamt att öppna ett dagbrott när det ligger ett så tjockt lager gråberg ovanpå malmen. I stället kommer vi antagligen att driva en ort från vår befintliga gruva fram till Lappmalmen och starta brytningen direkt på rätt nivå. Innan det sker kommer området ovanför att stängas av eftersom vi av princip aldrig bryter under områden där människor bor eller vistas. Den brutna malmen skulle sedan kunna transporteras till vår nya huvudnivå och därifrån upp till förädlingsverken.

Bygg inte på malmen

Idag pågår en debatt om var väg E10 bör dras när den befintliga placeringen påverkas av deformationerna från Kiirunavaaras brytning. Vissa ser friluftslivet norr om staden som hotat av vägen och vill dra E10 längre norrut.
– Det skulle betyda att vägen dras över Lappmalmen. Då skulle en ny E10 få mycket kort livslängd om vi öppnar en gruva där. Om allt går vägen skulle vi kanske kunna starta om tio år. För den framtida brytningen vore det bättre om vi kunde söka riktigt bra lösningar för skidåkningen utan att bygga viktig infrastruktur där vi vet att det finns mycket malm, säger Per-Olov Fjällborg.

Deformationsprognosen för Lappmalmen är framtagen i samarbete mellan LKAB:s geologer och bergmekanikavdelning.

Deformationer Lappmalmen Kiruna

Kartan som pdf