Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Röster från Framtidens Gruv & Mineralindustri 2014

I dagarna tre har gruv- och mineralintresserade talat, diskuterat, argumenterat och på olika sätt lyft frågor kring bland annat hållbarhet och samhällsomvandling.

I dagarna tre har gruv- och mineralintresserade talat, diskuterat, argumenterat och på olika sätt lyft frågor kring bland annat hållbarhet och samhällsomvandling. Gruv & Mineralindustri arrangerades för fjärde året med målet att belysa en del av de utmaningar som ligger i framtiden. Här är några reflektioner från tre av seminariedeltagarna.

1. Vilken fråga är hetast för gruvbranschen i år?

2. Vad utmärker svensk gruvindustri i världen?

3. Vad tar du med dig från Framtidens Gruv & Mineralindustri 2014?

1. Alla i gruvbranschen fokuserar på miljön.

2. Att man tittar på helheten, produktivitet i kombination med miljö.

3. Jag har fått en bild av gruvindustrins hållbara produktionssätt.

Riikka Aaltonen, arbets- och näringsministeriet, Finland.

1. Hållbarhet, mer specifikt är det miljöprestanda, tillstånd, gränsvärden och hur man kan bli bättre.

2. När det gäller teknik och modernisering är svensk gruvindustri i täten.

3. Nya perspektiv inom hållbarhet, t.ex. det Jan Moström, Boliden, sa att metaller är det som håller oss från stenåldern.

Kjell Larsson, vd Dragon Mining.

1. Den gäller alltid, men jag säger trovärdighet och helhetssyn.

2. Hög effektivitet, god kunskap och effektiva ledningsprocesser. Teknik i framkant.

3. Vikten av att skapa en mötesplats och en helhetssyn. Det önskar jag att fler skulle göra. Det kan handla om strategi för markanvändning t.ex. Alla ryms om vi möts.