Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Restmalmer – billigt och med hög järnhalt

Inte mindre än 7,5 miljoner ton har tagits upp från gruvan i Malmberget i form av restmalmer. Järnhalten är hög, runt 50 procent eller mer. – Restmalmerna betyder billig produktionskostnad och hög järnhalt, säger Lars-Arne Norman, projektledare på LKAB i Malmberget.

Inte mindre än 7,5 miljoner ton har tagits upp från gruvan i Malmberget i form av restmalmer. Järnhalten är hög, runt 50 procent eller mer.
– Restmalmerna betyder billig produktionskostnad och hög järnhalt, säger Lars-Arne Norman, projektledare på LKAB i Malmberget.

Just nu pågår arbetet i malmkroppen Välkomma på 400 metersnivån. Där finns en lastmaskin och en skutborrare.
– Vi är igång på flera platser i gruvan. Bästa malmen har vi i malmkroppen Johan på 300 metersnivån, där är järnhalten hela 65 procent när den lastas i skopan, säger Lars-Arne Norman.
Ner på dessa nivåer där brytningen pågick för många år sedan är ortarna smalare och lägre.  Mindre lastmaskiner måste användas för att de ska få plats. Här syns också den nakna bergväggen eftersom det här inte finns behov av betongsprutning. Berget är solitt och hållbart utan att förstärkas.
Sedan 2009 har arbetet med att ta hand om värdefulla restmalmer pågått i olika perioder. Senast återstartade jobbet i november förra året och är beräknat att pågå under två år. Merparten av restmalmerna finns på de högre nivåerna från 300 metersnivån och neråt. Orsaken till att det lämnats kvar malm är att när lastningen har avslutats fortsätter malmen att malas sönder och söker sig nedåt, flera år efter avslutad lastning. Det beror på tyngden och gravitationen
För restmalmerna behövs ingen tillredningsborrning och ingen sprängning av nya kransar. Det är en kombination av hög järnhalt och billig produktion.
– Det är bara de stora skuten som vi spränger med mindre laddningar. Vi lastar bara kvalitetsmalm och mäter ständigt järnhalten, som inte får vara lägre än 30 procent, säger Lars-Arne Norman.
När gamla ortar öppnas upp igen behövs ett extra säkerhetsarbete. Det handlar om ständig kontroll av radonhalten, skrotning, förstärkning och ventilation.
– Det finns fasta radonpuckar på de platser där vi är samt personliga radonpuckar och så ser vi till att ha god ventilation. Bergmekaniker besiktar området och eventuella åtgärder görs. När allt är okej påbörjas lastningen. Efter avslutat arbete bygger vi upp väggarna igen, stänger ortarna och återställer området, säger Lars-Arne Norman.
Projektet är ett samarbete mellan gruvans folk, geologer och karterare. Arbetet med att ta vara på restmalmer har pågått även i Kiruna under jord och ovan jord i gamla gråbergstippar både i Malmberget och Kiruna.

{ImageGallery}