Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
November blev en historisk månad på LKAB. Aldrig har så stora volymer järnmalmsprodukter levererats till hamnarna i Luleå och i Narvik. Totalt handlar det om nära 2,5 miljoner ton levererade produkter.

PRESSMEDDELANDE:

November blev en historisk månad på LKAB. Aldrig har så stora volymer järnmalmsprodukter levererats till hamnarna i Luleå och i Narvik. Totalt handlar det om nära 2,5 miljoner ton levererade produkter.    

– Vi har haft få störningar på våra lok och malmvagnar, konstaterar Anders Björnström, verkställande direktör på LKAB Malmtrafik.
Rekordleveransen blev möjlig genom en relativt störningsfri produktion. Det bevisar att LKAB:s transportkapacitet är mycket hög.
– Nyckeln är en hög tillgänglighet på rullande materiel och infrastruktur, säger Anders Björnström.   

Dessutom innehöll november fler positiva överraskningar.
– Vecka 46 blev den bästa transportveckan hittills med 622 586 ton färdiga produkter.
Trots rekordleverans har ett antal transporter ställts in under månaden. Det pekar på att behovet av fortsatta investeringar på Malmbanan och Ofotbanan är avgörande för LKAB:s konkurrenskraft. En hög transportkapacitet är en förutsättning för att säkra leveranser av järnmalmsprodukter till kunder på en global marknad. 

Men de uteblivna leveranserna är även en positiv indikation på att fler rekordmånader är inom räckhåll.
– Det här visar att vi har en mycket bra transportkapacitet då allting fungerar vilket är en nödvändighet inför expansionsökningen i samband med LKAB 37, säger Anders Björnström. 

Tillväxtprogrammet LKAB 37 syftar till att höja produktionen med 35 procent till år 2015. I det avseendet är transportlogistiken en viktig kugge i tillväxthjulet. Därför har LKAB, tillsammans med trafikverken och regeringarna i Sverige och i Norge, arbetat med att trygga kapaciteten på Malmbanan. Det är en absolut nödvändig aspekt i strävan mot LKAB 37. 

Kontaktperson: Anders Björnström
Telefon: +46 980 729 01
E-post: Anders.s.bjornstrom@lkab.com