Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Pumpning av vatten från från Kalixälv till Likukattijoki

LKAB kommer under vintern 2016/2017 att pumpa vatten från Kalixälv till Liukattijoki. Detta kan medföra risk för svaga isar och svallis vid intaget i Kalixälv, sjön Mörtträsk och bäcksystemet Luukajoki och Liukattijoki. Iakttag stor försiktighet vid dessa platser.

LKAB kommer under vintern 2016/2017 att pumpa vatten från Kalixälv till Liukattijoki. Detta kan medföra risk för svaga isar och svallis vid intaget i Kalixälv, sjön Mörtträsk och bäcksystemet Luukajoki och Liukattijoki. Iakttag stor försiktighet vid dessa platser.

LKAB har enligt dom VDA A 21/1963, tillstånd att pumpa vatten från Kalixälv till Liukattijoki. Detta har dock inte utförts sedan 2006. Under vintern 2016-2017 kommer LKAB att återuppta pumpningen. Pumpningen kommer att ske från befintlig pumpanläggning P1, som är belägen intill vändplats Kiviniemivägen intill Kalix älv. Vattnet pumpas via sjön Mörtträsk –Luukajoki -
Liukattijoki. Detta kan medföra risk för svaga isar samt svallis vid intaget vid Kalixälv, sjön Mörtträsk samt hela bäcksträckan.

Vi ber er därför att iaktta stor försiktighet vid dessa platser. LKAB har utökat varningsskyltningen i området samt
informerat berörda stugägare och samebyar. Information publiceras i Annonsbladet och placeras på informationstavlor i
Svappavaara.

Kontaktpersoner:

Liselotte Olausson, tel: 0980-712 92. E-post: liselotte.olausson@lkab.com
Erika Andersdotter Persson, tel: 0980-711 52. E-post: erika.andersdotter.persson@lkab.com