Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Provbrytning och uttag av rågods ur restprodukthögar

En provbrytning av magnetitmalm vid Mertainen inleddes under maj 2011 och pågick fram till vintern 2011/2012. Tillståndet för provbrytningen vid Mertainen har lämnats av länsstyrelsen i två skeden, beslut om tillstånd för provbrytning, beslut om tillstånd för utökad provbrytning.

En provbrytning av magnetitmalm vid Mertainen inleddes under maj 2011 och pågick fram till vintern 2011/2012. Tillståndet för provbrytningen vid Mertainen har lämnats av länsstyrelsen i två skeden, beslut om tillstånd för provbrytning, beslut om tillstånd för utökad provbrytning.

Provbrytningen utgjordes av ett begränsat uttag av malm (300 000 ton) i dagbrott för vidare processtekniska försök. Uttaget gjordes i direkt anknytning till det gamla dagbrottet vid Mertainen. Dagbrottet vidgades därmed västerut och delvis också söderut i förhållande till tidigare utbredning. Malmen krossades och sovrades i Mertainen till ett anrikningsrågods, som därefter transporterades till Svappavaara för förädlingsförsök (anrikning).

Ytterligare provbrytning

I slutet på september lämnade LKAB in en ansökan till länsstyrelsen för ett ytterligare uttag av ca 80 000 ton malm ur provbrottet, (den sammanlagda provbrytningen skulle då uppgå till 380 000 ton). Planen var att testa om man kunde ta fram ett sovringsgods som kan gå direkt till kund utan anrikning. Länsstyrelsen lämnade tillstånd för den utökade provbrytningen 2011-11-28. Den påbörjades strax därefter och avslutades januari 2012.

Återvinning av gamla restprodukter

I Mertainen finns restprodukthögar från den dagbrottsbrytning som gjordes på 1950-talet. Dessa restprodukthögar, totalt ca 150 000-175 000 ton, har visat sig vara ekonomiskt gångbara att förädla. Dessutom är det positivt ur naturresurssynpunkt och sett till återställning av området. LKAB lämnade därför in en anmälan enligt miljöbalken till Kiruna kommun avseende att krossa och sovra detta rågods. Krossning och sovring sker på plats i Mertainen och vidare förädling sker i Svappavaara. Miljö- och byggnämnden i Kiruna kommun var positiv till anmälan och lämnade sitt godkännande 2011-10-19. Arbetet tog ca 1-2 månader i anspråk och skedde under oktober och november 2011.