Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Produktionen vid LKAB:s dagbrottsgruva Gruvberget i Svappavaara är återigen i full gång sedan december, efter många juridiska turer. Samtidigt pågår en utdragen diskussion där olika aktörer tvistar om hur man ska se på en del inslag i den juridiska resan.

Produktionen vid LKAB:s dagbrottsgruva Gruvberget i Svappavaara är återigen i full gång sedan december, efter många juridiska turer. Samtidigt pågår en utdragen diskussion där olika aktörer tvistar om hur man ska se på en del inslag i den juridiska resan. Ingen ifrågasätter dock de nu gällande miljövillkoren och LKAB:s rätt att fortsätta produktionen.

Den senaste turen i myndigheternas hantering är att länsstyrelsen i Norrbotten valt att anmäla LKAB för olovlig malmbrytning, trots att länsstyrelsen själv godkänt brytningen. Detta sedan JO klandrat myndigheten.

– Vi hoppas att anmälan kan bidra till ökad klarhet om processen. Svaret saknar dock praktisk betydelse, då produktionen i Gruvberget är igång igen sedan Mark- och miljödomstolen meddelade tillstånd för verksamheten i december 2012. LKAB har agerat enligt tillsynsmyndighetens besked genom hela processen. Vi ser inte detta som riktat mot LKAB, länsstyrelsen vill ha sitt eget agerande klarlagt. Det här ärendet har aldrig varit en fråga om miljövillkoren för LKAB:s verksamhet utan handlat om den juridiska processen. Det här är en fråga i första hand mellan JO och länsstyrelsen, säger kommunikationsdirektör Lotta Fogde.

Historien om LKAB:s tillstånd för verksamheten i Gruvberget är lång, nedan följer en sammanfattning:

Mark- och miljödomstolen utfärdade ett miljötillstånd för Gruvberget i maj 2010, efter 20 månaders handläggning. Trots att Naturvårdsverket överklagade beslutet utfärdade domstolen dessutom ett verkställighetsförordnande, vilket innebar att LKAB kunde starta verksamheten i avvaktan på en ny förhandling i Miljööverdomstolen.

Miljööverdomstolens dom kom i mars 2011, och gick på Naturvårdsverkets linje. Därmed krävs ett gemensamt miljötillstånd för Gruvberget och LKAB:s redan befintliga verksamheter i Svappavaara. LKAB överklagade till Högsta Domstolen, och då MÖD:s dom inte nämnde verkställighetsförordnandet fortsatte LKAB produktionen i väntan på besked huruvida HD skulle ta upp fallet eller ej. Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, gjorde bedömningen att verksamheten kunde fortsätta. Samtidigt gjorde LKAB i enlighet med MÖD:s dom en ansökan om gemensamt miljötillstånd för Gruvberget och övrig verksamhet i Svappavaara, för att inte förlora tid ifall HD skulle besluta att inte ta upp frågan.

I maj 2012 beslöt HD att inte ta upp fallet, och LKAB stoppade verksamheten i Gruvberget. Ett nytt gemensamt miljötillstånd för Gruvberget och LKAB:s förädlingsverksamhet i Svappavaara förväntas under 2013.

Mellan juni och december 2012 stod brytningen på Gruvberget still. I december meddelade Mark- och miljödomstolen ett tillfälligt miljötillstånd för Gruvberget, i avvaktan på det gemensamma miljötillståndet för samtliga LKAB:s verksamheter i Svappavaara.

En privatperson gjorde under 2012 en anmälan till Justitieombudsmannen och menade att länsstyrelsen borde ha stoppat gruvdriften i Gruvberget när Miljööverdomstolen beslutade att upphäva det tillstånd som tidigare beviljats av Miljödomstolen. Både LKAB och tillsynsmyndigheten länsstyrelsen ansåg att tillståndet fortsatte att gälla till dess att frågan blivit slutligt prövad i den sista instansen, Högsta domstolen.

JO uppgav i sitt beslut att han inte delade länsstyrelsens uppfattning och att länsstyrelsen därför borde ha satt stopp för gruvdriften under prövningsprocessen. Med anledning av JO:s uttalande, som tyvärr saknar motivering, har länsstyrelsen valt att lämna frågan om LKAB bedrivit gruvverksamhet utan tillstånd till åklagaren för bedömning. Att länsstyrelsen gör detta är förståeligt mot bakgrund av JO:s uttalande men kan inte uppfattas som att man ändrat inställning. Det är inte troligt att några konsekvenser för LKAB blir följden. Det rör sig om en rättslig bedömningsfråga och LKAB har agerat i samförstånd med länsstyrelsen.