Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Planering minskar risken för olycksfall

Genom att förbereda och planera sitt arbete kan många av olycksfallen på LKAB undvikas. – Vi vill inte att någon ska bli skadad på arbetet och kanske behöva vara sjukskriven på grund av det, säger Anna-Karin Lantto, verksamhetsutvecklare inom arbetsmiljö.

Genom att förbereda och planera sitt arbete kan många av olycksfallen på LKAB undvikas.
– Vi vill inte att någon ska bli skadad på arbetet och kanske behöva vara sjukskriven på grund av det, säger Anna-Karin Lantto, verksamhetsutvecklare inom arbetsmiljö.

LKAB har ett mål för 2016 på max 5 olycksfall per miljon arbetade timmar vilket motsvarar cirka 37 olycksfall med frånvaro för år 2016.
– Just nu är vi uppe i 7,95 olycksfall per miljon arbetade timmar och fram till och med juli i år hade vi 33 olycksfall med frånvaro. Bara i april skedde 10 stycken. Det är länge sedan vi hade så många olyckor under en månad, senast i mars 2014, säger Anna-Karin Lantto. På tre månader, under mars, april och maj i år, inträffade 22 olycksfall.
I många fall orsakas olyckorna av brister i rutiner och arbetssätt samt den mänskliga faktorn. Det handlar oftast om snubbling/halkning, fel verktyg vid arbete och oförutsedda händelser.
– Det är viktigt att stanna upp och planera jobbet innan arbetet startar. Se till att ha rätt verktyg och säkerhetsutrustning, genomför en 30 sekunder riskanalys. Ordning och reda på arbetsplatsen är jätteviktigt, säger Jim Kostet, verksamhetsutvecklare inom arbetsmiljö.

Hur jobbar LKAB med Säkerheten först?

– Det gäller att arbeta med säkerhetskulturen inom olika verksamheter på LKAB. Alla chefer måste ta med sig detta och jobba vidare med det på sina arbetsplatser, exempelvis påminna sin personal om planering av arbeten, ordning och reda, 30 sekunders riskanalys och att rapportera risker säger Jim Kostet.