Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Pilgrimsfalkar ökar i Norrbotten

Pilgrimsfalken har återhämtat sig de senaste åren efter att ha varit en starkt hotad art. Idag finns närmare 300 par i Sverige varav en tredjedel i Norrbotten. Tre häckande par finns inom LKAB:s gruvområden.

Pilgrimsfalken har återhämtat sig de senaste åren efter att ha varit en starkt hotad art. Idag finns närmare 300 par i Sverige varav en tredjedel i Norrbotten. Tre häckande par finns inom LKAB:s gruvområden.

– Klippbranterna vid gruvområdena har hjälpt pilgrimsfalken hitta nya boplatser. Dessutom är industristängslen ett skydd från alltför närgången nyfikenhet, sade Berth-Ove Lindström, Norrbottens Ornitologiska förening när han redovisade fjolårets inventering för Projekt Pilgrimsfalk.

Berth-Ove Lindström berättade och visade sitt bildspel vid informationsträffar för anställda och allmänheten i LKAB:s informationskontor i Svappavaara och i LKAB:s besökscenter i Malmberget kvällen därpå.

Bildspelet på den stora mediaväggen i Malmberget imponerade på besökarna. Frågestunden i Svappavaara blev ingående.

Berth-Ove Lindström berättade att inventeringen av pilgrimsfalk för 2014 pågår just nu:

– Beståndet fortsätter att öka. Glädjande nog är alla häckningar på LKAB:s gruvområden återbesatta i år också.

– Samarbetet mellan LKAB och Projekt Pilgrimsfalk har givit oss nya resurser. Med helikopter kan vi nå alla boplatser, både dem vi redan känner till och nya observationer. Vi är mycket tacksamma för detta stöd. Jag tror att LKAB tjänar på samarbetet genom den hänsyn och ansvar för miljön företaget visar. Det är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, sade Berth-Ove Lindström.

I sommar kan intresserade följa ett häckande par pilgrimsfalkar på web i realtid från ett av LKAB:s områden. Sändningarna beräknas börja i juli när ungarna kläckts och visas på denna webplats. Skriv sökord Pilgrimsfalk. Där har pilgrimsfalken redan nu sitt eget bo på web med information och nyheter.

{ImageGallery}