Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Pilgrimsfalkar föddes hos LKAB

Projekt Pilgrimsfalk i Norrbotten hade ett lyckat år 2013. Inte mindre än 73 ungar av pilgrimsfalk föddes vid 40 häckningar i länet. Tre av ungarna föddes inom LKAB:s gruvområden i Kiruna, Svappavaara och Malmberget.

Projekt Pilgrimsfalk i Norrbotten hade ett lyckat år 2013. Inte mindre än 73 ungar av pilgrimsfalk föddes vid 40 häckningar i länet. Tre av ungarna föddes inom LKAB:s gruvområden i Kiruna, Svappavaara och Malmberget.

 Även jaktfalken studeras i projektet, som drivs i samarbete mellan Norrbottens Ornitologiska förening och LKAB.

– Vi är mycket glada för samarbetet. Det har givit oss större resurser för inventering med helikopter och närstudier av pilgrimsfalkar, utplacering av bolådor med mera.  Kunskapen om pilgrimsfalkar och jaktfalkar i Norrbottens län ökar nu efter att tidigare ha varit mindre känt, säger Bert-Ove Lindström, Norrbottens Ornitologiska Förening.

– Samarbetet med projekt pilgrimsfalk är viktigt för LKAB. Fantastiskt att en hotad och sällsynt art som pilgrimsfalk trivs i LKAB:s hägn. Det är en bra indikator för vårt miljöarbete., säger Per-Erik Lindvall, direktör för teknik och affärsutveckling i LKAB.

Samarbetet med LKAB har pågått i två år. Avtalet gäller i tre år till.

Inventeringarna har skett från luften. 109 olika häckningslokaler kontrollerades i länet.  40 lyckade och 16 misslyckade häckningar noterades. Totalt föddes 73 ungar som också kom på vingarna. Åtta nya häckningslokaler för pilgrimsfalk upptäcktes vid inventeringen.

Både pilgrimsfalk och jaktfalk behöver skarpa klippstup för sin häckning.  Pilgrimsfalken hämtar föda både vid våtmarker och i städer, allt från duvor till måsar och småvadare. Jaktfalken är helt inriktad på ripa och har sin hemmaplan i fjällen. Båda falkarterna rör sig inom milsvida områden.

För några år sedan noterades att pilgrimsfalkar även trivs hos LKAB. Branter från gamla dagbrott passar fint in i pilgrimsfalkarnas liv. Dessutom finns tillgång till föda i omgivningarna.

– Falkarna verkar trivas på klippbranterna vid gruvorna trots att det är gamla industriområden. Att området är inhägnat är snarast ett skydd mot alltför närgången eller oönskad uppmärksamhet, säger Berth-Ove Lindström.

I Svappavaara noterades häckande pilgrimsfalk vid en av de nya gruvorna. Inför sprängningar och provbrytning måste hänsyn tas till det häckande paret. Det var så samarbetet med Projekt Pilgrimsfalk och Norrbottens Ornitologiska Förening började. Nu studeras olika metoder, bland annat flyttbara bolådor, för att kunna ge falkparet en mer skyddad tillvaro.

– Projektet ger en mängd ny kunskap om pilgrimsfalken. Det blir mycket spännande att följa utvecklingen, och kunskapen kan få användning i fler sammanhang, säger Berth-Ove Lindström

I fjol inleddes ett försök med webkamera vid ett av ”LKAB:s” falkpar.

– Idén är att kunna följa falkparets häckning på en websida. Vi har planer att fortsätta och förbättra försöket i år. Det sker i så fall i samarbete med LKAB och forskare och är till för att öka kunskapen om pilgrimsfalkens liv. Anställda och allmänhet får följa en falkhäckning i realtid senare i vår enligt planerna, säger han.

Pilgrimsfalken är en viktig budbärare om naturens påverkan av människan. För 50 år sedan minskade antalet falkar dramatiskt sedan de utsatts för miljögifter. När stammen nu återhämtar sig är det en signal om miljöns kvalitet. Jaktfalken är också en indikator för klimatet. Levnadsvanorna är starkt knutet till ett kallt klimat. Förändringar kan påverka jaktfalkens häckningsframgångar och därmed artens överlevnad på sikt.

– Vi har många anställda med ett stort naturintresse. Många har sökt sig till oss för att berika sin fritid med de starka naturvärden som finns i den miljö vi arbetar i. Dessutom visar projektet att vi tar ansvar för miljön och en hållbar utveckling, säger Per-Erik Lindvall.

LKAB deltar i Projekt Pilgrimsfalk som ett led i strävan efter en hållbar gruvdrift.

Lyssna på Per-Erik Lindvall hos Lotta Bromé i P4 Extra Sveriges Radio.

{ImageGallery} 

 Läs pressmeddelandet här

Fakta:

Projekt:                                Pilgrimsfalk Norrbotten

Samarbete:                           LKAB, Norrbotten ornitologiska Förening

Inventering:                           Helikopter 2013

Häckningsplatser:                 109 boplatser

Nyupptäckt:                          8 boplatser

Häckningar:                          40 lyckade

Antal ungar:                          73 flygga

Födda hos LKAB:                 3 flygga ungar