Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Per-Erik Lindvall, ny hedersdoktor vid LTU

Per-Erik Lindvall, LKAB:s direktör för teknik- och affärsutveckling, blir en av fyra nya hedersdoktorer för Luleå tekniska universitet.

Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling, blir en av fyra nya hedersdoktorer för Luleå tekniska universitet.

Dessa fyra personer har nyligen valts ut av de två fakulteterna vid universitetet och kommer att promoveras vid den akademiska högtiden i november 2014:

Per-Erik Lindvall, direktör för teknik och affärsutveckling vid LKAB och vice ordförande i universitetets styrelse har utnämnts till hedersdoktor av både tekniska och filosofiska fakulteterna vid Luleå tekniska universitet. I motiveringen heter det bland annat "Han har som ordförande för såväl Bergforsk som för Hjalmar Lundbohm Research Centre medverkat till att utveckla och finansiera större forskningsprogram som gjort Luleå tekniska universitet till ett av Europas ledande gruvuniversitet".

Peter Mattei, svensk operasångare av mycket hög internationell klass med rötter i Luleå och Piteå
har utnämnts till ny hedersdoktor av den filosofiska fakulteten vid Luleå tekniska universitet. På världsarenan har han framträtt i en lång rad olika operauppsättningar bland annat på Metropolitan i New York och La Scala i Milano och har även arrangerat en egen musikfestival i Luleå 2009 och 2011. I fakultetsnämnedens motivering till hedersdoktor heter det bland annat att "Med sitt renommé och internationella kontaktnät är Peter Mattei en god ambassadör för sin hemstad och en inspirationskälla för studenter och personal vid Luleå tekniska universitet".

Alan Begg, forsknings- och utvecklingschef vid SKF, med akademisk utbildning från Cambridge University, har utnämnts till hederdoktor av teknisk fakultet vid Luleå tekniska universitet. Han var en av hjärnorna bakom SKF:s satsning på så kallade University Technology Centres (UTC) varav ett i Luleå. I fakultetens motivering heter det bland annat att "Alan Begg var en av drivkrafterna bakom etablerande av UTC för avancerad tillståndskontroll vid Luleå tekniska universitet".

Russel Lansbury, professor emeritus i Work and Organisational Studies vid University of Sydney i Australien, har utnämnts till hedersdoktor av tekniska fakulteten vid Luleå tekniska universitet. Han har nyligen tillsammans med universitetet beviljats forskningsmedel från det australienska forskningsrådet för att analysera skillnaderna i arbetsorganisation vid svenska och australienska underjordsgruvor. I motiveringen heter det bland annat. "Detta är ett resultat av ett mångårigt samarbete som bidragit till utvecklingen av arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet"

Läs artikeln på Luleå tekniska universitets webb