Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Pelletsverk KK4 riskerar längre stopp

De fortsatta analyserna av bärringen till den roterande ugnen i pelletsverket KK4 har visat på större skador än de första resultaten indikerade. Sannolikt blir stilleståndet längre än en vecka och därmed kan leveranserna till LKAB:s kunder påverkas.

Pressmeddelande 2012-04-27

De fortsatta analyserna av bärringen till den roterande ugnen i pelletsverket KK4 har visat på större skador än de första resultaten indikerade. Sannolikt blir stilleståndet längre än en vecka och därmed kan leveranserna till LKAB:s kunder påverkas.

 

Det är ännu oklart hur allvarliga skadorna är på en av de två bärringar som håller uppe den stora pelletsugnen. Klart är dock att skadorna är allvarligare än de första mätningarna visade. Därmed kommer produktionsstoppet att bli längre än LKAB:s buffertlager av järnmalmsprodukter räcker.

 

Måndag 23 april upptäcktes vid en rutinkontroll att den mindre bärringen på den roterande ugnen hade ytliga sprickor. Pelletsverket stoppades och ultraljudsmätningar utfördes sedan materialet svalnat tillräckligt. De första mätningarna indikerade endast ytliga sprickor. Fortsatta undersökningar, där det spruckna stålmaterialet slipats bort, visar dock på mer omfattande sprickbildning.

 

Tillsammans med leverantören av ringen och experter på stålreparationer utreder LKAB nu vilken metod som är lämpligast för att åtgärda skadorna och vilken tid det kan ta innan pelletsverket kan tas i bruk igen. Parallellt med utredningen om reparationer undersöks leveranstider av en ny bärring. LKAB:s kunder är underrättade om produktionsstörningen och att bortfallet kan komma att påverka produktleveranserna.

 

LKAB har totalt sex pelletsverk; tre i Kiruna, två i Malmberget och ett i Svappavaara, som förädlar råmalmen från gruvorna till järnmalmspellets som sedan levereras till stålverk i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Asien. Produktionen ligger i dagsläget på cirka 80 000 ton per dygn, varav pelletsverket KK4 står för cirka 15 000 ton per dygn.

Kontaktperson: Anders Lindberg, informationschef, tel 072-717 8355