Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Pelletsverk KK4 beräknas starta 21 maj

Pelletsverk KK4 beräknas starta 21 maj

Pressmeddelande 2012-05-03

Reparationer av sprickorna i bärringen på KK4:s ugn pågår och återstart planeras ske 21 maj. Produktionsförlusten blir betydande, men LKAB arbetar intensivt med att försöka öka leveranser av andra järnmalmsprodukter och minska följderna för våra kunder.

 

Konsekvenserna av sprickbildningen i bärringen är komplicerade att beräkna och åtgärda, både tekniskt och ekonomiskt. Själva reparationerna och planeringen av ringbyte pågår, men den slutliga påverkan på produktionen och LKAB:s intäkter är ännu oklar.

 

Under analyserna av sprickbildningen i den över 120 ton tunga stålringen har LKAB funnit materialförändringar i gjutgodset som pekar på att felen uppstått redan vid tillverkningen.  LKAB har därför beslutat att beställa en ny bärring, och leveranstiden bedöms bli cirka 6 månader. Reparationer av den befintliga bärringen pågår och planerat datum för återstart av KK4 är 21 maj.

 

Den beräknade produktionsförlusten under stoppet från 23 april fram till 21 maj är cirka 450 000 ton pellets. I den löpande kontakten med kunder som berörs utreds bland annat deras respektive lagersituationer och möjlighet att ta emot ersättningsprodukter.
LKAB har en allriskförsäkring som täcker både maskinskada och förlorad försäljning.

 

Totalt producerades 26,1 miljoner ton järnmalmsprodukter i LKAB:s verksamhet under 2011, varav 22,9 miljoner ton pellets.

 

Kontaktperson: Anders Lindberg, informationschef, tel 072-717 8355

 

Tidigare meddelanden om KK4-stoppet:

2012-04-30 Pelletsverkets ring kommer att repareras

2012-04-27 Pelletsverk KK4 riskerar längre stopp