Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Pelletsverk KK4 återstartat före tidplan

Pelletsverk KK4 återstartat före tidplan

Pressmeddelande 2012-05-12

Bärringen till den roterande ugnen i KK4 har reparerats med mycket gott resultat, och pelletsverket återstartades lördag 12 maj. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle återstarten ske först 21 maj, men reparationerna har gått bättre än förväntat.

 

De delar av den över 120 ton tunga bärringen som hade sprickbildning har slipats bort och områdena har sedan svetsats igen. Bärringens lageryta efterbehandlas slutligt under gång, och åtgärderna bedöms ha gett mycket gott resultat.

 

– Vår drift- och underhållspersonal har gjort ett fantastiskt arbete och visat mycket stort engagemang under stoppet. Tack vare dem har vi kunnat minimera konsekvenserna av den här driftstörningen, säger produktionsdirektör Anders Kitok.

 

Under stoppet har en lång rad förebyggande underhållsarbeten kunnat utföras, arbeten som var tänkta att utföras under planerade stopp senare under året. 

Det beräknade bortfallet på 450 000 ton järnmalmspellets minskar med cirka 100 000 ton tack vare den tidigare återstarten.

 

Det var måndag 23 april som sprickbildningen på bärringen upptäcktes vid en rutinkontroll. Utredningen av byte till en ny bärring fortsätter.